ماهيگيري در زمستان :

شما هم در زمستان فقط درخواب ماهيگيري ميكنيد؟ آيا شما هم به خواب زمستاني رفته ايد؟

اكثر ماهيگيران فكر ميكنند كه در زمستان ديگر ماهيگيري ميسر نيست و اين اشتباه است و فصل فراموش شده زمستان براي ماهيگيري نيز روشهايي دارد و البته موفقيت آميز تر خواهد بود اما:

ماهيگيري را در گرمترين ساعات روز انجام دهيد تقريبا بين ساعات ده تا پانزده انجام دهيد و از طعمه هاي مناسب براي اين فصل لانسه هايي طلايي يا قاشقك هاي رنگي است و اگر از لور استفاده مي كنيد بايد شبيه بچه ماهي باشد.زيرا در اين فصل بچه  ماهيهايي كه هنوز يكساله نشده اند وجود دارد. و درصورتي كه هوا ابري است از صيد منصرف شويد. اگر با پشه مصنوعي ماهيگيري مي كنيد از مگس استفاده كنيد وصد البته ميگوي آب شيرين بهترين پشه براي صيد در اين فصل است ولي دقت داشته باشيد كه چون ماهي قزل آلا خال قرمز از اوايل پاييز تا اواسط زمستان تخمريزي دارد لذا از صيد اين ماهي در اين محدوده خودداري نماييد و ماهي خانواده رنگين كمان را نيز در محدوده اواخر زمستان تا اواخر بهار صيد ننماييد.