صيد ورزشي قزل آلا

صيد قزل آلا ورزشي براي همه است و معمولا ارزان است زيرا شما حتي از طعمه چند بار مصرف نيز استفاده خواهيد كرد.يك چوب دو تكه يا حتي تلسكوپي يك جعبه طعمه كه ميتواند پشه مصنوعي يا هر نوع طعمه مصنوعي ديگري باشد و يك چرخ و يك جفت چكمه و نخي نازك و نرم از لوازم اين ورزش است.

شما چه يك نوجوان شانزده ساله باشيد يا يك پيرمرد نياز به يك پروانه صيد خواهيد داشت.معمولا همان بار اول نياز شما به فراگيري است و براي دفعات بعد تجربه به ياريان خواهد آمد كه پس از مرور زمان آن را كسب خواهيد كرد.

اما هرچه اين ورزش حرفه اي تر باشد لذتش بيشتر خواهد بود اين را ماهيگيران حرفه اي كه با طعمه هاي مصنوعي يا پشه مصنوعي تجربه ميكنند بهتر ميدانند.

در اين مقاله به مطالبي جهت آموزش و افزايش اندوخته آن دسته از عزيزاني است كه مرام ماهيگيري را خوب ميدانند و با طعمه مصنوعي به مبارزه اين ماهي جنگجو مي روند .

در پروانه صيد نوشته شده است كه صيد با طعمه طبيعي ممنوع است . اگر دقت كنيد شما با طعمه طبيعي بدون اينكه كوچكترين تجربه اي كسب كنيد يا چيزي فرا بگيريد طعمه را در آب انداخته و منتظر ميشويد و بعد ماهي را بيرون ميكشيد در اين حالت شما فقط لذت كوتاه كشيدن ماهي را تجربه ميكنيد و از لذت فعاليت و مبارزه با اين ماهي به طعمه مصنوعي و جذب اين ماهي و ديدن صحنه هاي زيبا و متحير كننده قافل خواهيد بود و نگاه تحقير آميز ماهيگيران ورزشي را با خود خواهيد داشت. به نظر ما يك ماهيگير بايد از همان اول مسير خود را مشخص كند يا ماهي يا ماهيگيري؟

اگر ماهي ميخواهيد به بازار برويد و با پول طعمه و جواز صيد ميتوانيد چند ماهي با ميل خود انتخاب كنيد و اگر ماهيگيري را انتخاب نموديد پس بسم الله . . . .

ماهيگيري ورزشي و صيد قزل آلا به دودسته تقسيم ميگردد :

1- صيد با طعمه هاي مصنوعي و چوب و چرخ طعمه كشي

صيد با انواع لانسه و قاشقك و لوري و سافت بايتها و اسپينر بايت و بوز بايتها

2- صيد با پشه مصنوعي و چوب و چرخ پشه مصنوعي

پشه هاي تر:

لاروها و حشرات آبزي و جانداران آبزي

پشه هاي خشك:

انواع حشرات بالدار و كرمها وپستانداران و خزندگان

آشنايي با اين دو روش را در مطالب بعدي فرا بگيريد.