روش بگير و رها كن:

تنها راه كمك به اينكه نسل اين ماهي زيبا محفوظ بماند ودر سالهاي بعدي ركوردهايي از اين نسل بدست آيد و درعين حال لذت ماهيگيري هميشگي باشد اين است كه ماهي را پس از صيد دوباره رها كرد با اين كار تقريبا دوبار ماهي صيد ميگردد.

روش صحيح رها سازي ماهي بدين گونه است :

1-ماهي را فورا آزاد كنيد

2-هنگام خارج نمودن قلاب ملايمت بيشتري به خرج هيد.

3-حتما بري خارج نمودن قلاب از پنس يا دمباريك استفاده نماييد.

4-هنگامي كه مبارزه براي خارج كردن ماهي از آب كمي طول بكشد ديگر ماهي خسته قادر به تنفس نيست و آبشهاي آن بهم ميچسبد و عبور آب كمي سخت ميگردد و درنتيجه ماهي تلف خواهد شد لذا اول قلاب را خارج و ماهي را در آب بگذاريد و با يك دست ماهي را از قسمت ماهيچه اي دم بگيريد و با دست ديگر زير شكم ماهي رابگيريد و بعد شروع به عقب و جلو كردن ماهي در آب نماييد. تا آب وارد دهان ماهي گردد و هنگامي كه از سلامت ماهي اطمينان حاصل شد ماهي را رها كنيد.

5-از آوردن فشار بيش از حد به ماهي جدا پرهيز كنيد

6-خارج نمودن قلاب از دهان ماهي هنگامي كه ماهي هنوز در آب است بهترين روش رها سازي است.

7-اگر قلاب شما در مكاني است كه خارج نمودن آن امكان ندارد فقط نخ رابريده و ماهي را آزاد كنيد .قلاب شما پوسيده و از بين خواهد رفت و ماهي مشكلي نخواهد داشت.

8-بهترين نمونه قلاب استفاده از قلاب بدون خار نگهدارنده است و در صورتي كه چنين قلابي همراه نداشتيد كافي است كه خار قلاب را با دمباريك يا خم كنيد يا بشكنيد .دراين صورت قلاب به راحتي از دهان ماهي خارج خواهد گشت.