چند نكته مهم و مفيد:

در روزهاي بسيار سرد و يا بسيار گرم ماهي در دوحالت در عمق است.

استفاده از عينك هاي پولاريزه قهوه اي براي ديدن ماهي در زير آب و جلوگيري از اشعه خورشيد مناسب است.

درختان هم از لحاظ تغذيه و هم از لحاظ تامين امنيت براي قزل آلا ها مناسب است.لذا با كمي زحمت ميتوانيد ماهي هاي خوبي را در زير سايه اين درختان صيد كنيد.

وزش باد براي ماهيگيران بد است اما براي مهيها خيلي خوب زيراحشراتي را به آب ميداندازد لذا از باد به نفع خود استفاده كنيد.

اگر ماهي به سمت طعمه شما آمد ولي حمله نكرد يعني اينكه طعمه شما مناسب است ولي اندازه آن بزرگ است چند لحظه صبر كنيد و اندازه كوچكتر آن را امتحان كنيد.

در ماهيگيري با پشه سعي كنيد هميشه نخ خود را صاف و جمع شده داشته باشيد ته بتوانيد موقع مناسب ظربه بزنيد با دردست داشتن ادامه نخ موقع ظربه زدن ماهي خود قلاب را درون دهانش فرو ميكند.

هنگامي كه آب زلال و عمق آن كم است از طعمه هاي تيره رنگ استفاده كنيد

در جاهايي كه آب از شدت وخروش كمتري درجريان است .لانسه هاي شماره دو و سه و چهار طلايي با خالهاي قرمز بسيار مناسب است.

در آغاز فصل از لانسه كشي در عمق استفاده كنيد

رنگهاي فلوئورسنت و فسفري براي هنگامي كه هوا هنوز كاملا روشن نيست يا ابري است بهتر است زيرا از نور ماوراء بنفش به خوبي استفاده مي كنند

سعي كنيد هنگام كار با پشه صداي شلاقي شنيده نشود و اين كه ررا باملايمت بيشتري انجام دهيد در غير اين صورت پشه شما متلاشي خواهد شد.

اگر نخ شما پس از پرتاب در فاصله دور تر يكجا فرود آمد پرتاب را كوتاه تر انجام دهيد زيرا پرتاب شما از قدرت كمتري بر خوردار است.