طعمه هاي مصنوعي:

معمولا در اين روش كه به ماهيگيري كششي نيز معروف است پس از پرتاب طعمه بلافاصله شروع به جمع نمودن نخ و همچنين طعمه مي نمايند در اين ميان طعمه با حركتهايي كه به صورت دوراني يا زيك زاكي است به جذب ماهي و درنهايت صيد آن منجر ميگردد.

پشه مصنوعي : طعمه اي كه با استفاده از پر پرندگان ساخته ميشود و بسيار شبيه به بچه ماهي ها يا حشرات هر فصل هستند.

لانسه :

اين طعمه مصنوعي پيچيده ترين مكانيسم و در عين حال ساده ترين آنها است .اين طعمه پس از افتادن در آب با كششي كه ماهيگير انجام ميدهد پولكي دارد كه به دور محور آن ميچرخد و بازتابي از نور و همزمان شكست آن را انجام ميدهد كه مانند فلاشري سريع عمل ميكند و باعث جذب هر نوع ماهيي ميگردد. وزن پولك و تناسب اندازه ها در هر قطعه و فاصله پولك تاسه شاخ بسيار پيچيده است تا اين حد كه باعث چرخش يا عدم پولك آن ميگردد. در مطالبي در مورد لانسه ها در بخش انواع لانسه شرح كاملي داده شده است.بريا مكانهايي كه عمق زياد است ميتوان از حيله اي استفاده كرد كه هم مزايا و هم معايبي دارد.وزنه اي سربي چاك دار را به مكاني كه نخ به لانسه وصل شده است به خود نخ بزنيد در اين صورت پس از پرتاب به دليل سنگيني سر لانسه در هنگام فرو رفتن هم پولك خواهد چرخيد ولي عيب اين كار اين است كه اگر نخ را هنگام پرتاب صاف نگه نداريد باعث پيچيده شدن نخ به دور پولك ميگردد.برخي مواقع ماهيگيران دوست دارند كه طعمه اي به لانسه خود وصل نمايند كه در آن صورت هنگام پرتاب يا طعمه مي افتد يا باعث عدم تعادل چرخشش لانسه ميگردد.براي اين كار ميتوانيد از لانسه هايي كه طعمه پلاستيكي دارند استفاده نماييد.

قاشقك :

تكه اي از فلز براق كه با وزني تقريبا بيست و دو گرم يا بيشتر و شكلي شبيه به قاشق يا ماهي ساخته مي شود و انحناهايي در آن ايجاد گشته است كه باعث تلو تلو خوردن در آب ميگرد.اين طعمه ها شكلي از ماهي زخمي يا بيمار است كه صيد آن براي ماهي راحت است.تكه پلاستيك قرمزي در انتهاي آن موجود است كه باعث هدايت ماهي به سمت قلاب ميگردد.در هنگام استفاده از قاشقك نكاتي را بايد مورد توجه قراردهيد . اول اينكه هنگام كشش بايد شوكهايي به قاشقك داد تا تغيير جهت ناگهاني باعث جذب ماهي گردد.براي جريانهاي تند آب از قاشقكهاي باريكتر استفاده كنيد.معمولا به علت شكل قاشقك و رقصي كه حتي هنگام غوطه ور شدن از خود نشان ميدهد اكثر اوقات در همان لحظه اول مورد حمله ماهي قرار ميگيرد. اطلاعاتي با شرح كامل تر را در قسمت انواع قاشقكها ميتوانيد بيابيد. قاشقكها از لحاظ رنگ و موقعيت استفاده از آنها مشابه لانسه ها هستند .

لورها :

ماهيهاي مصنوعي هستند كه از جنس چوب يا پلاستيك هستند كه درسه نوع ميباشند رو آبي و غوطه ور متوسط و غوطه ور عميق .معمولا نوع پلاستيكي آن داراي گلوله هاي سربي ريزي است كه در هنگام حركت توليد ارتعاش كند و درنتيجه باعث جذب ماهي گردد.همانطور كه ميدانيد اين ماهيهاي پلاستيكي نقش بچه ماهي ها را ايفا ميكنند لذا از رنگهايي استفاده نماييد كه بيشتر شبيه بچه ماهيهاي آن منطقه باشند.در قسمت انواع لورها توضيح مفصل تري داده شده است.

سافت بايت يا طعمه هاي پلاستيكي نرم :

اين طعمه ها ي نرم پلاستيكه به هر نوع كه باشند از دو شكل خارج نمي گردند و اين تفاوت تنها در شكل حركتي دم آنها است . دسته اول همانند ماهي بوده ولي دم آنها به صورت عرضي است و با مقاومتي كه آب ايجاد ميكند قسمت مي آنها به حركت در مي آيدو دسته دوم قسمت دمي آنها به صورت حلزوني است كه در برابر مقاومت آب حالتي كشيده و مرتعش به خود ميگيرد.

قلاب در اين طعمه ها با وزنه اي همراه است كه روي هم به آنها جيگ هد ميگويند. جيگ هد داراي يك خار كوچك است كه در هنگام صيد از شل شدن و خروج طعمه ممانعت ميكند.بهترين حالت استفاده از اين طعمه ها به صورت متقاطع است يعني پس از هر كشش كوتاه اجازه دهيد طعمه به كف برود و دوباره با شوكي آنرا مسافتي جابجا كنيد در اكثر مواقع اي روش بسيار مناسب خواهد بود.

اسپينر بايت ها :

اين طعمه از سه قسمت تشكيل شده است .

1-فنر دال شكل با زواياي متفاوت.

2-پولك با تنوع و اندازه هاي گوناگون

3-طعمه پلاستيكي همراه با جيگ هد

در يك سر اين فنر دال شكل پولكي همراه با هرزه گردي وصل است كه آزادانه حركت ميكند و در سر ديگر اين فنر طعمه پلاستيكي همراه با جيگ هد وجود دارد ودرقسمت وسط اين فنر دال شكل نخ ماهيگيري وصل ميگردد. در اين روش شما دو نوع طعمه براي جذب ماهي خواهيد داشت ولي فقط يكي از آنها ماهي را صيد خواهد كرد .بدين سان كه اول برق پولك ماهي را از مسافت دوري جذب و بعد حركتهاي طعمه پلاستيكي ماهي را به دام مي اندازد و البته گهگاهي نيز اتفاق ميافتد كه ماهي پولك را بجاي قلاب بزند.معمولا از پولكهاي كلرادو و يا اينديانا و ويلوو استفاده ميگردد.

بوز بايتها :

اين طعمه كمي تفاوت با  اسپينر بايت دارد و آن هم در نحوه كار كرد آن است و هم كمي در شكل ظاهري. در اين نمونه فنر به شكل حرف ب مي باشد كه يك لبه آن بلند تر است . در قسمتي كه كوتاه تر است پولكي به صورت پروانه نصب ميگردد و در قسمت بلند تر هم طعمه پلاستيكي نرم ولي نخ در گوشه اي وصل ميشود كه به طعمه نزديكتر باشد .حال اين طعمه كه از نامش نيز پيدا است بايد صدا ايجاد كند ولي چگونه ؟ با كشيدن اين طعمه پولك به سطح آب رسيده و باعث شكافتن سطح آب ميگردد كه همراه با صدايي است كه گويا جانوري بر روي آب در حال تقلاكردن است .