صيد قزل آلا به روش حرفه اي

آيا شما هم مي خواهيد از قزل آلا و روشهاي صيد آن بيشتر آگاه شويد.اين ماهي قدرتمند و و وحشي هر ماهيگير مبارزه جويي را به خود دعوت ميكند.زيركي و زيبايي اين ماهي در بين تمامي ماهي هاي اسپرت بي هم تا است.

در اين بخش سعي شده است نكات مهم را پراكنده در بين مطالب بگنجانيم تا ارتباط بيشتري بين موضوعات باشد و خواننده از خواندن  خسته نشده و نكاتي مهم را فرا بگيرد.

با ما باشيد

قزل آلا چيست ؟

 

محل زندگي قزل آلا چگونه است

 

 

طعمه يابي و تعقيب هدف

 

 

كجا ماهيگيري كنيم ؟

 

ماهيگيري در زمستان

 

پس زدن طعمه توسط ماهي

 

انواع طعمه هاي مصنوعي

 

پشه هاي مصنوعي

 

اطلاعات اوليه براي چوب و چرخ پشه

 

صيد قزل آلا با پشه مصنوعي و حبابك

 

صيد ورزشي قزل آلا  

صيد حرفه اي قزل آلا با پشه مصنوعي

 

روش بگير و رها كن

 

 

نكات مهم

 

 

فيلمها