روش ساخت جهت ساز لانسه کشي
اين وسيله در عين سادگي جالب و موثر است

با اين وسيله شما ميتوانيد قسمت زيادي از يک درياچه يا رودخانه را به اصطلاح جارو کرده و هر ماهي در آن منطقه را صيد کنيد

روش کار اين وسيله به اين گونه است که هنگامي که شما اين وسيله را با طعمه خود پرتاب ميکنيد به يک جهت روي آب ميخوابد و هنگامي که شما شروع به جمع کردن نخ ميکنيد اين وسيله به شکل نيم دايره بر روي درياچه حرکت ميکند حال اگر کششي نسبتا محکم به آن وارد کنيد به دليل سنگين تر شدن طعمه از آن اين جهت ساز معلق ميزند و جهتش تغيير ميکند و مانند يک قايق موتوري کنترل از راه دور عمل ميکند

روش ساخت:

يک ورق يونوليت دو سانتي متري را به صورت بيضي و به اندازه يک صابون معمولي برش ميدهيم به تعداد دو عدد حالا يکي از اين دو را به از وسط  به طول و به پهناي ضخامت يونوليت برش ميدهيم و از دو طرف به يونوليت ديگر با چسب شيشه ميچسبانيم سپس دبر روي لبه يکي از يونوليتها به اندازه فاصله نصف نصف يا يک چهارم علامتي قرار ميدهيم و در طرف مخالف آن و در جهت مخالفش نيز ازنوک به فاصله دوسانت علامتي ديگر و مانند شکل روبرو اين دو را با سوراخي به هم وصل و يک ني آبميوه سانديس را به چسب آکواريوم آغشته و از اين دو سوراخ عبور داده و اظافات آن را ميبريم حالا يک قسمت بالاي ني را به دلخواه رنگ ميزنيم تا جهت را براي خودمان مشخص کرده باشيم حالا نخ را مانند شکل روبرو از داخل ني عبور داده و چوبکبريتي را درون ني فرو ميبريم تا ازحرکت آزادانه نخ جلو گيري کند سپس سر ديگر نخ را به طعمه  ميبنديم و البته توجه داشته باشيد که فاصله نخ تا طعمه از جهت ساز با به اندازه اي باشد که طعمه شمابه کف درياچه نخوابد

حالا پس از پرتاب و فرو رفتن طعمه شروع به جمع کردن نخ کنيد ميبينيد که جهت ساز شروع به حرکت در يک جهت ميکند مثلا به سمت راست حرکت ميکند هنگامي که نخ را محکمتر بکشيد جهت ساز تغيير جهت داده و اين دفعه به سمت چپ حرکت ميکند

در شکل روبرو حرکت اين وسيله را  به سمت چپ و راست مشاهده ميکنيد