روش ساخت جيگ هد

براي اکثر طعمه هاي پلاستيکي از قطعه اي قلاب دار به نام جيگ هد استفاده ميشود که روش ساخت آن را توضيح ميدهيم

ابتدا بوسيله خمير مجسمه سازي يک گلوله کوچک ميسازيم و سپس مانند شکل روبرو يک لوله زائده دار به طول نيم سانت به آن وصل ميکنيم

حالا يک قلاب تک شاخ را که جنس آن خوب و مناسب باشد انتخواب و بوسيله مفتول سيمي يا گيره کاغذمانند شکل روبرو به طول آن مي افزاييم و اصطلاحا سيم را به آن گره ميزنيم

حال قلاب را درون خمير ساخته شده فرو ميبريم تا مانند شکل روبرو شود

سپس در يک قوطي پلاستيکي کمي گچ آماده ميريزيم و بعد اين ماکت را درون آن به پهنا ميخوابانيم و تا نيمه در گچ فرو ميبريم و منتظر ميمانيم تا گچ خودش را بگيرد يا به عبارتي سفت شود و تقريبا نيم ساعت وقت ميبرد سپس لايه نازکي از سلفون را روي کل ماکت و گچ ميکشيم تا بعد از ريختن نيمه دوم گچ اين دو به هم نچسبندو سپس گچ آماده دوم را بر روي سلفون ميريزيم و صبر ميکنيم تا بعد از نيم ساعت سفت شود

حالا دوقالب را از هم جدا کرده و ماکت را خارج ميکنيم و مانند شکل روبرو شياري قيف مانند با چاقو ايجاد ميکنيم

حالا پس از گذشت يک روز خمير را از قلاب جدا کرده و خود قلاب و سيمش را دروم يکي از قالبها قرار داده و قالب دوم را روي آن ميگذاريم و بعد با نخ دو قالب را به هم سفت ميکنيم و مقداري سرب مايع شده را درون آن ميريزيم

پس از خنک شدن دو قالب را از هم جدا و جيگ هد را خارج و اظافات آن را برش ميدهيم و به هر شکلي که بخواهيم سر آن را رنگ آميزي ميکنيم