روش ساخت  لانسه از نوع بازبيت

توجه داشته باشيد که فاصله سه شاخ شما با باله ها يا همان پروانه ها زياد نباشد تا هنگامي که ماهي به سمت پروانه حمله ميکند قلاب شما نيز در دهان ماهي قرار گيرد و فاصله زيادي نداشته باشد

شما ميتوانيد قسمت حلقه اي که به سه شاخ وصل ميشود را يک هرزه گرد کوچک قلاب دار بگذاريد تا بتوانيد از طعمه هاي ديگري مثل پشه مصنوعي يا ماهي پلاستيکي يا طعمه هاي ديگر نيز استفاده کنيد و يک لانسه مرکب يا به عبارتي باز بيت بسازيد

  در اين روش لانسه ما در کمترين فشار آب نيز به حرکت خود ادامه خواهد داد

در ابتدا يک ورقه نازک فلزي آلمينيومي يا حلبي براق را انتخواب و سپس به اندازه دلخواه برش ميدهيم که در شکل روبرو ماکت آن را ميبينيد

حالا در دوزائده بالا و پائين و وسط سوراخهايي ايجاد ميکنيم و از محالهايي که با رنگ آبي مشخص شده است تا ميزنيم ولي توجه داشته باشيد که چه در زائده ها و چه در باله ها خمش هريک بايد با بعده مخالف باشد يعنه زائده بالا مثلا رو به بيرون باشد زائده پائين بايد رو به داخل با شد و همچنين در مورد باله ها يا همان پروانه ها

حالا سيم فنري و ضد زنگي را حلقه و از سوراخ قلاب سه شاخ عبور ميدهيم و يک سرب گرد و بعد از آن چند مهره تسبيح قرار ميدهيم و سپس سيم را از زائده پائين عبور داده و از سوراخ وسط ميگذرانيم و از سوراخ زائده بالا خارج کرده و چند مهره تسبيح ديگر قرار ميدهيم و ته سيم را حلقه ميکنيم