اولين سايت آموزش ماهيگيري در ايران و خاور ميانه
روش صيد حرفه اي اردك ماهي
اتاق چت و گفتگو
پيغام بگذاريد

صفحه اصلي

 

اردك ماهي كوسه آبهاي شيرين

يك گونه از ماهيهاي آب شيرين با نام لاتين ساكس را ميتوان نام برد كه اين گونه ماهيها جزو ماهيان شكارچي بوده و سيستم عصبي و هشداري در آنها بسيار شبيه است و نمونه آب شور آنها نيز داراي تنوع بسياري است.يك نمونه از اين ماهيها اردك ماهي است كه با نام پايك يا ماسكي در نيمكره شمالي وجود دارد.

اگر نواري را تصور كنيد كه از شمال قاره آمريكا به سمت اروپاي مركزي و سپس به سمت شمال ايران و روسيه كشيده شده باشد آبهاي موجود در اين نوار داراي اردك ماهي مي باشد و به اين دليل است كه فقط نيمه شمالي ايران داراي اردك ماهي است.ولي در شمال آمريكا تنوع اين اردك ماهي به سه گونه متغير است. پايك و ماسكي و تايگر ماسكي

به دليل اينكه در كشور ما فقط نوع پايك يا همان اردك ماهي وجود دارد به شرح اين ماهي خواهيم پرداخت.

اردك ماهي مي توانند تا 185 سانتيمتر طول رشد نموده و وزني معادل سي و پنج كيلو و به سني معادل سي سالگي برسند

در هر بار تخم ريزي معادل 5000 تا 100000 تخم را در آب رها مي نمايند. فصل جفت يابي اين ماهي در اواخر پاييز است و فصل تخم ريزي در اوايل بهار مي باشد. معمولا اين ماهي به صورت جفت جفت از اوايل مهر ماه تا اواخر بهار را كنار هم و در يك محدوده مشخص به شعاع سه متر مي توان يافت . به اين دليل است كه در فصل پاييز پس از صيد يك ماهي مي توان جفت ديگرش را در همان محل اول صيد نمود يا جفت اين ماهي به همراه ماهي صيد شده مسافتي را حركت مي كند.اين ماهي به مدت بيست روز تا سي روز از نوزادان خود مراقبت مي كند و از آنها در برابر خطرات دفاع مي كند. البته اين خصيصه فقط به اردك ماهي مربوط نيست و بيشتر انواع ماهيهاي شكارچي از خانواده ساكسها از اين غريزه تبعيت مي كنند كه معروفترين تيره آنها از نژاد سيچليدها و زبانزدترين ماهي با نام موزامبيك سيچليد است كه در صورت خطر نوزادان را در دهان خود جمع و مكان را همراه نوزادان به جاي امن ترك مي كند..زمان مناسب جدايي والدين از بچه ها را مي توان موقعي دانست كه بچه ها شروع به خوردن يك ديگر مي كنند. معمولا يك اردك ماهي مي تواند يك اردك ماهي هم اندازه خود را ببلعد. هر اردك ماهي به ازاي يك كيلو از وزن خود بايد شش كيلو ماهي را ببلعد  لذا در كنترل  محيط زيست نقش مفيدي دارد. ولي تغذيه اين ماهي به خوردن ماهي ختم نمي شود و در جيره غذايي اين ماهي انواع حشراتي چون سنجاقك و جراد  و پرندگاني چون انواع آبچليك و چرخ ريسك ها و فنچها و مرغابي ها و انواع دوزيستان چون سمندها و قورباغه ها و بي مهره گاني چون مارها و ميگوها و خرچنگها كه از سخت پوستان هستند و پستانداراني چون موشها وجود دارد. اين ماهي بي رحم به هر چيزي كه قابليت بلعيدن داشته باشد و از اندازه خودش بزرگ تر نباشد حمله ميكند.

نامهاي متعارف براي اين ماهي اردك ماهي،شوك،ژيگال،چكاب،شوكه،شكاف،غازلوله،شاقولك است

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن حمايت از ماهيها و ماهيگيران و ناشر است و هرگونه كپي برداري پيگرد قانوني دارد

© Copyright 2000-2020 , All rights reserved . A.H.M.E & MAHIGIRAN Producter