اولين سايت آموزش ماهيگيري در ايران و خاور ميانه
روش صيد حرفه اي اردك ماهي
اتاق چت و گفتگو
پيغام بگذاريد

صفحه اصلي

 

محل وجود اردك ماهي :ـ

 

اردك ماهي اصولا ماهي تجمعي نيست زيرا با برخورد با يك اردك ماهي هم سايز خود بلا خره  به هم آسيب جدي خواهند رساند و اگر اردك ماهي كوچكتر باشد خورده خواهد شد و اگر بزرگ تر باشد اردك ماهي كوچك خورده خواهد شد.

معمولا اردك ماهي فقط در زمان جفت يابي به صورت گروهي ديده مي شوند و آن هنگام فقط موقع مهاجرت جهت تخمريزي است.

اما در اوايل فصل جفت يابي مناطقي را مشاهده خواهيد نمود كه در آنها اردك ماهي ها به صورت جفت جفت و در محدوده اي بالغ بر شش متر مربع محلي جهت  انجام مراسم جفت يابي به خود اختصاص مي دهند در اين مراسم ابتدا چند نر به دورماده شروع به خود نمايي و پس از آن به جنگ مي پردازند و در آن زمان اردك ماهي به سمت محل كوچ و سرانجام تخمريزي حركت مي كند  و در آن هنگام است كه جهت تغذيه مناسب وارد دريا يا درياچه هاي بسيار عميق مي شود و طي اين مدت جفت خود را انتخاب مي نمايد و جنس نر نيز به نوبه خود جهت قدرداني از اين انتخاب اولين شكار خود را تقديم ماهي ماده مي كند.لذا اكثر اوقات ماهي نر به دام صياد مي افتد و اين عشق بازي در بيشتر موجودات ديده مي شود .

اردك ماهي در اواخر فصل پائيز جفتيابي را تمام نموده و به مناطق عميق جهت سپري نمودن زمستان مهاجرت مي كند لذا به دليل سرما و كمبود غذا اردك ماهي به يك دليل به طعمه هاي ماهيگيران حمله نمي كند. آيا خواب زمستاني مي تواند دليل باشد؟

خير جواب منفي است دليل آن تغذيه و ذخيره غذا در طول پائيز جهت زمستان است لذا در طول زمستان اردك ماهي كمتر به جانداران حمله مي كند و در صورت تغذيه از موجودات مرده استفاده مي كند و اين دليلي است كه ماهيگيران در زمستان فقط از طعمه طبيعي و مرده استفاده مي نماينداما عجيب ترين و جالبترين حركت اين ماهي محل تخمريزي آن است كه مناطقي كم عمق و با جريان بسيار آرام آب را در فصل بهار انتخاب مي كند تا درعين حفاظت از تخمها و در آينده بچه ها اكسيژن رساني به شكل بهتري انجام گيرد و اين ماهي در طول تبديل تخم به بچه ماهي بيست روزه از آنها مراقبت ويژه مي كند و در اين مدت كه به دوره تخمگذاري معروف است به يك موجود بسيار خطرناك تبديل مي گردد به هر حال دفاع از تخمها براي اين ماهي بسيار مهم است.ـ

بعد از مدتي والدين زندگي مجردي خود را شروع نموده و محل تخمريزي را رها نموده و به سمت مكانهايي چون دهانه رودها و باتلاقها و مكانهايي كه مي تواند از وجود بچه اردك ماهيهاي ديگر و بچه ماهيهاي ديگر پر باشد براي تجديد قوا مي روند و بچه ها كم كم پس از رشد بسته به اندازه طولي بدن و شرايط سني به سمت عمق روانه مي شوند.

اردك ماهي جهت صيد به محلهايي مي رود كه در آنجا تجمع ماهي و موجودات قابل تغذيه فراوان باشد لذا هر ماهي جهت تغذيه و پناه گرفتن به نيها و صخره ها و خزه ها و گياهان زير آب مي رود در نتيجه اين تجمع باعث فراهم نمودن شكارچياني چون ماهي هاي سوف و پرندگان و حشرات ماهيخوار مي گردد كه براي اردك ماهي يك وليمه مناسبي خواهند بود-شكارچي ماهي خود شكار يك ماهي چون اردك ماهي مي گردد.ـ

برخي مواقع شاهد پرش بچه ماهي ها به صورت يك فوج مي باشيم كه نشان دهنده حمله يك ماهي شكارچي چون اردك ماهي است. اين ماهي بسيار به اكسيژن حساس است اما به دليل داشتن استتار مناسب مي تواند به سطح آب نزديكتر گردد. اين ماهي بسيار محتاط بوده و به آرامي حركت مي كند و موقع شكار به صورت برق آسايي حمله مي كند.بار ها و بارها مشاهده نموده ايم كه هنگام حمله فرصت فكر كردن از ماهيگير سلب مي شود و تنها تجربه و مهارت به كمك ماهيگير مي آيد. حمله هايي كه اردك ماهي انجام مي دهد برخلاف قزل آلا ادامه مسير ندارد و اردك ماهي در يك جا ثابت مي ماند لذا نياز به يك شوك دارد تا قلاب را درون دهان ماهي فرو كرد. لذا هر گونه تكانهاي نا بهنگام مي تواند يك اردك ماهي باشد و مستوجب يك شوك ملايم است.

اردك ماهي را ميتوان در فصل گرما در مناطق نسبتا كم عمق يافت و نيز در دهانه رودها به درياها و رفته رفته وقتي كه هوا سرد مي گردد اين ماهي به سمت مناطق عميق مهاجرت مي كند. در اين مناطق كم عمق در فصل گرم ميتوان اردك ماهي صيد نمود اما اندازه آنها كوچك و معمولا يك اندازه اند و لي تعداد آنها بسيار اندك است. اين ماهي در بين علفزارهاي زير آب كه رنگ سبز روشن دارند مخفي ميگردد كه استفاده از يك طعمه شناور رو آبي بسيار مفيد است و اگر اين طعمه يك بازبيت يا طعمه صدادار ديگر باشد نتيجه بسيار جالب خواهد بود.

مناطقي كه كف آنها به رنگ سياه ديده مي شود داراي اردك ماهي هاي بزرگتري است ولي كمتر از جاهاي ديگر ولي اردك ماهي هاي بزرگ كمتر به طعمه هاي متحرك حمله مي كنند و بيشتر به طعمه هاي مرده و بزرگ حمله مي كنند

.

كناره نيها خصوصا در فاصله دومتري اين نيهاي بلند اردك ماهي زياد تري ديده مي شود خصوصا در مناطقي كه داراي سايه هستند لذا به اين دليل است كه نام ديگر اردك ماهي غاز لوله است (لوله به زبان شمالي يعني ني) اما دقت كنيد كه ماهي صيد شده را از محل نيها دور كنيد تا باعث گيردادن قلاب شما در اين نيزارها نگردند.

بهترين موقع صيد اردك ماهي سپيده دم است و موقع گرگ و ميش غروب و بدترين موقع آن هنگام ظهر است. صيد اين ماهي  در هواي باراني مشكل است ولي در هواي ابري كه هنوز باران نزده بسيار خوب است

ماهيگيران اعتقاد دارند كه شروع فصل صيد اردك ماهي از اواسط شهريورماه تا اواسط آبان ماه است.ـ

اين ماهي به هرچيزي ممكن است حمله كند حتي پاروي قايق چرا كه بارها و بارها براي ما چنين اتفاقي افتاده است و اردك ماهي در شب به دليل صدا و ارتعاش پارو به گمان طعمه زخمي به پارو حمله كرده و پارو را خراش داده است لذا برخي ماهيگيران با يك فنجان واژگون ضرباتي را به سطح آب وارد مي كنند تا توجه ماهي را به محل جلب كنند ولي خطر حمله اردك ماهي به دست ماهيگير همچنان باقي خواهد بود.ـ

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن حمايت از ماهيها و ماهيگيران و ناشر است و هرگونه كپي برداري پيگرد قانوني دارد

© Copyright 2000-2020 , All rights reserved . A.H.M.E & MAHIGIRAN Producter