شناور- جليقه-چادر

 شناور

اين وسيله براي نوعي ماهيگيري استفاده مي شود كه جنس آن ممكن است از چوب يا پلاستيك يا يونوليت و يا پي وي سي باشد 

شناور

 

جليقه

نوعي ژيله است كه براي حفاظت بدن از سر ما و گرما و براي قراردادن وسائل مورد نياز و طعمه ها هنگام ماهيگيري  استفاده مي شود

جليقه

 

چادر

مانند بقيه چادرهاي مسافرتي ضد آب براي استراحت و خواب هستند

چادر