جي پي اس - قايق - چتر

 جي پي اس

اين وسيله يک نوع نقشه ماهواره اي بر روي دستگاههاي همراه است که امکان محل يابي و نقطه گذاري را فراهم مي نمايد

جي پي اس

 

قايقها

 

اين وسيله براي رسيدن به مكان مناسب براي ماهيگيري كمك بزرگي است ولي فقط براي چند نوع روش ماهيگيري مفيد است و بقيه روشها قابل استفاده نيستند-قايقها بر سه نوع چوبي -فلزي-و پلاستيكي وجود دارند

قايقها

 

چتر ها

چتر هاي بزرگي هستند كه از آنها به عنوان سايباني براي پناه گرفتن از باران و گرماي آفتاب مي توان  استفاده نمود

چتر ها