حلقه ها- ابزار - عينك ها

 حلقه ها

اين حلقه ها براي هدايت نخ بر روي لنسر استفاده ميشوند

حلقه ها

 

ابزار

هنگام ماهيگيري به ابزاري چون انبر و قيچي و ناخنگير براي برش نخ و نصب سرب و غيره نياز دارد

ابزار

 

عينك ها

هنگام ماهيگيري تابش نور خورشيد و انعكاس شديد آن بر روي آب باعث آسيب جدي به چشمها شده و باعث آب مرواريد ميشود در نتيجه استفاده از يك عينك تقريبا تيره يا رنگي ويا عينك شب بسيار موثر خواهد بود

عينكها