كلاسهاي آموزشي ساخت وآشنائي و تهيه  پشه هاي مناسب هر فصل

به نوعي از پشه ها گفته مي شود كه معمولا روي آب قرار گرفته و نوعي از حشرات رو آبي را تداعي ميكنند

پشه هاي خشك

 به پشه هايي گفته مي شود كه معمولا به درون آب فرو ميروند و گاهي هم روي آب تا مدت زمان كمي كه آب آنها را به درون بكشد باقي مي مانند و اين نوع نيز معمولا حشرات زخمي يا لارو هاي در حال بال در آوردن و يا حشراتي  را كه درون آب زندگي ميكنند تداعي ميكنند

پشه هاي تر

 اين نوع نيز لارو حشرات را به نمايش ميگذارند

لاروها

اين نوع از پشه ها بزرگ بوده و معمولا شبيه بچه ماهيها ها ساخته مي شوند بچه ماهي ها
  آشنائي با ساختار قلاب و انواع آن  
       
   
   

 

 

كلاس شمار11

كلاس شماره 1

كلاس شمار12

كلاس شماره2

كلاس شمار13

كلاس شمار3

كلاس شمار14

كلاس شمار4

كلاس شمار15

كلاس شمار5

كلاس شمار16

كلاس شمار6

كلاس شمار17

كلاس شمار7

كلاس شمار18

كلاس شمار8

كلاس شمار19

كلاس شمار9

كلاس شمار20

كلاس شمار10