رفتار ماهي ها در زمستان

اکثر ماهيگيران بر اين باورند که ماهيها را در زمستان نميشود صيد کرد و در زمستان صيد متوقف ميشود و به عبارتي ماهيها ميخوابند

اين عقيده تا حدودي صحيح است اما دلايلي براي اثبات آن لازم است

همانطور که ميدانيد ماهي جزو گونه هاي خون سرد هستند  يعني دماي بدن آنها با محيط تغيير ميکند ولي در دماي زير صفر چه اتفاقي ميافتد؟

در نوعي خزه سبز رنگ که در کوهستانها نيز به وفور در نزديکي چشمه ها يافت ميشود نوعي ماده ضديخ وجود دارد که مانع از يخ زدن خزه ميشود حال آنکه ماهي با خوردن اين نوع خزه ها از طريق غريزه و يا گرسنگي و طعم چرب اين نوع گياه اين ضد يخ را وارد خون خود کرده و در زمان سرما از انجماد خون و در نتيجه انفجار گلبولها جلوگيري ميکند

آيا ماهي مانند قورباغه و وزغ در ميان گلها مخفي ميشود؟

ماهي به دليل داشتن باله بجاي پنجه قادر به اين عمل نيست ولي چرا بعضي ها در زمستان هم ميتوانند صيد کنند ولي بعضي ها نه؟

  اگر از ابتدا به رشد و نمو يک جنين ماهي که تازه از تخم بيرون آمده باشد نظري بياندازيم به نتيجه ميرسيم

البته ما هميشه توصيه ميکنيم که يک ماهيگير موفق کسي است که رفتار ماهيها را از نزديک مطالعه نمايد و اين امر با داشتن آکواريومي ولو کوچک ميسر ميشود

حال يک ماهي بالغ پس از تخم ريزي و ترک نوزادان پس از سه الي چهار روز جنيني با کيسه زرد آلبوميني متولد و براي چند روزي از انظار پنهان است اين فصل را همانطور که ميدانيد فصل تولد طبيعت يا بهار ميگويند

اين جنين پس از دو روز کيسه زرد خود را از دست ميدهد يا به عبارتي مصرف ميکند و ديگر جايگزيني براي غذا ندارد لذا شروع به تغذيه از محيط خود ميکند و از  دافني ها و پلانکتونها براي رشد سريع خود بهره ميبرد

اين نوزاد پس از طي تقريبا سه ماه به يک بچه ماهي کامل تبديل شده و قدرت تهيه غذاهاي بزرگتر را ميابد و زنجيره غذائي اين ماهي با تغيير رنگ و تکامل شکل ظاهري خود تغيير ميابد

حالا فصل تابستان شده واين بچه ماهي هنوز درحال تغذيه و رشد تکاملي خود است ولي والدين اين بچه در حال انجام چه کاري هستند؟

والدين پس از تخمريزي به شدت ظعيف شده و نيروي جسماني خود را از دست ميدهند و لاغر ميشوند و در اين صورت براي تامين انرژي از دست رفته خود با ولعي غير قابل توصيف شروع به تامين نيازهاي خود ميکنند

به همين دليل است که اواخر فصل بهار صيد ماهي وافر است وماهيهاي صيد شده با اينکه سن  زيادي دارند ولي لاغر و کوچک به نظر ميرسند      سن ماهي را از روي فلس ماهي ميتوان دريافت

حال که فصل تابستان است ماهي نيز مانند بقيه حيوانات تغذيه مناسب و متابوليسم مناسبي خواهد داشد و به دليل رشد سريع هر جانداري ماهي نيز رشد ميکند زيرا همانطوري که ميدانيد مرحله رشد در بهار و تابستان بيشترين  حد خود را طي ميکند و در زمستان به مرحله ثبات ناقص و سپس ثبات کامل ميرسد

لذا در اين دوره نياز بدن به غذا کمتر خواهد شد زيرا سرما اصولا باعث کندي حرکت مولکولها ميشود

اگر شما قير داغ را بهم بزنيد راحت تر از قير سفت و سرد مخلوط ميشود اين مثال بر جانداران و تغيير فصول نيز منطبق است

در اين موقع غذاهايي مانند پلانکتونها و دافنيها خود رابه گياهان عميق آب ميچسبانند و همانطور که ميدانيد هرچه به عمق زمين نزديک ميشويد به مواد مذاب و گرم نزديک شده ايد لذا در اين عمق گرما از سطح همسطح دريا گرمترخواهد بود پس طبيعي است که جانداري که خون سرد نيست به جاي گرمتر و دور از سطح سرد آب مهاجرت کند سردي آب مانع از انحلال خوب اکسيژن در آب  ميشود ولي نگهدارنده خوب اکسيژن نيز هست پس اکسيژن در هر منطقه سهميه بندي شده  است اگر به اين مثال توجه کنيد ميفهميد که چرا ماهي در زمستان غيبش ميزند  اگر در زمستان در غاري با هواي محدود و آذوغه محدود محصور شده باشيد لاجرم مجبور هستيد که تحرک کمتري کنيد تا کمتر گرسنه شويد و فعاليت شما باعث مصرف اکسيژن زياد تر براي فعاليت بيهوده نشود زيرا تمام شدن غذا يا هوا براي فعاليت بيهوده مرگبار است

خوب حالا ديگر حتما متوجه اين نکته شده ايد که مکان مناسب براي سپري کردن فصل سرما عمق آب است ولي مهاجمان را چه کنند؟

به همين دليل ماهي مکاني عميق و محصور را انتخواب ميکند که در ضمن داشتن گرما و آرامش مکاني مصون از خطر هم باشد

بيماريهاي قارچ و پوسيدگي پوست در اين فصل بر اثر سرما بيشتر ميشود لذا تنها چاره آن بودن در مکاني نسبتا گرم است

بدليل کاهش متابوليسم بدن در سرما درنتيجه نياز به انرژي زياد نيز کم ميشود و درنهايت تغذيه هم کم ميشود و اين درحالي است که در زمستان معمولا غذا کم ميباشد زيرا اکثر جاندارن در خواب زمستاني يا مرگ فصلي ميباشند پس غريزه اين را حکم ميکند که در فصل گرما تغذيه و انبار چربي و قند براي مصرف آن در فصل بي غذايي  مناسبترين راه حل است پس از دست دادن اين اندوخته غذايي در زمستان عاقلانه نيست

لذا ماهي به دنبال غذايي ميگردد که اولا در شعاع کم و نزديک به او باشد و دوما نيازي به مصرف انرژي زياد نداشته باشد

همانطور که ميدانيد در آب سرد بو و طعم کارائي خود را از دست ميدهند پس بايد از طعمه هايي با طعم گرم و اسانسهاي خشک  مانند وانيلين استفاده کرد و مکاني که براي پرتاب طعمه خود در نظر داريد بايد حتي الامکان نزديک منطقه ماهي باشد و البته با کمي تجربه ميتوانيد محل ماهي را تخمين بزنيد

دماي مناسب براي تغذيه ماهي بين شش درجه سيلسيوس تا سي درجه ميباشد و دماي عالي آن بين ده تا دوازده ميباشد

پس اندازه گيري دماي آب ميتواند راه مناسبي باشد حتي اگر فصل سرد باشد ولي چندروزي آفتاب تابيده و دماي آب به مرز مناسب برسد

پس از مرحله ثبات فصلي و طي فصل سرما ماهي شروع به تغذيه از موجودات زنده ميکند تا براي جفت گيري آماده شود وسپس تخمريزي و بار ديگر حکايت تکرار ميشود