كلاسهاي آموزشي ساخت وآشنائي و تهيه  پشه هاي مناسب هر فصل

برخي از پرنده ها مانند مرغابي -خروس و طاووس و قرقاول و ديگر پرندگان دارا ي پرهي مناسبي جهت ساخت پشه هستند پرها را مي توانيد از فروشگاهاي لوازم خياطي يا خرازي ها تهيه كنيد
قلاب شماره 6 يا 7 يا 8 را به گيره وصل ميكنيم.قبلا روش ساخت وسائل ساخت پشه را آموزش داده ايم.از سمت چشم قلاب به فاصله 2 الي 3 ميليمتر تروع به تابيدن نخ ابريشمي سياه به دور قلاب به سمت گود قلاب مي كنيم.سپس مقداري رشته پر از يك پر بال مرقابي جدا مي كنيم و مثل شكل مقابل اين رشته ها را از نوك آنها به وسط بدنه قلاب وصل كرده و نخرا به دور آنها ميپيچانيم
توجه داشته باشيد كه طول رشته هاي پري كه از يك پر اصلي جدا مي كنيد تا حد امكان بلند باشند-توجه داشته باشيد كه رشته پر همان الياف رشته اي هستند كه يك پر را تشكيل مي دهند و به دو طرف  عمودي ني مانند وصل هستند
نخ را به دور بدنه مي پيچانيم تا تقريبا به انتهاي بدنه راست برسيم.سپس دوباره نخرا به سمت چشم قلاب هدايت ميكنيم.حال رشته پرها مانند يك دم در انهاي قلاب و سمت گود  هستند
حالا رشته پرها را مانند شكل مقابل دور بدنه قلاب مي تابانيم تا به نزديكي چشم قلاب برسيم.با اين عمل بدنه قلاب داراي پوششي كرك مانند شبيه بدن حشرات مي شود
سپس رشته پرهاي اضافي را با نخ به دور قلاب ثابت مي كنيم
حالا اين رشته پرها مانند شكل مقابل هستند

اين اظافه رشته پرها را به سمت گود قلاب تا مي زنيم تا به صورت نيم چتر بدنه را فرا گيرد
قسمت تا خورده را با نخ ثابت مي كنيم و چند گره به آن مي زنيم
نخ اظافي را مي بريم و يك قطره چسب قطره اي يا برق ناخن كه همان لاك بيرنگ است مي زنيم .پس از خشك شدن اين پشه آماده استفاده است

BACK