روش زدن دل مرغ يا گوسفند به قلاب

 

دل مرغ با قيمت ارزان و مقاومت بالا در آب و بوي قوي که هر چه از آن بگذرد بيشتر ميشود کارائي اين طعمه را بيشتر نموده خصوصا که همه ماهيها به اين ماده علاقه دارند و در زمستان ميشود ماهي را از خوابگاهش بيرون کشيد

ولي مواظب زنبورهاي زرد باشيد زيرا آنها نيز به اين ماده علاقه دارند

پس دلها را در پلاستيک و در آب بگذاريد تا هم فاسد نشوند و هم زنبورها بوي آن را احساس نکنند

در اين روش نوک قلاب را از نوک دل عبور داده و از کمي مانده به انتها خارج ميکنيم

فايده اين روش اين است که خون باقي مانده در دل کمکم خارج ميشود و ماهي را به سمت خود ميکشد

اين روش براي ماهيهاي شکارچي و ماهيهاي کفخوار بزرگ است

در اين روش نيز ماهي با بلعيدن طعمه ديگر قدرت تصميم نخواهد داشت
در اين روش قلاب را از انتها وارد و از نوک آن خارج ميکنيم

در اين روش قلابها را بايد از روده ماهي خارج کرد

براي ماهيهاي کوچک و متوسط نواري به طول دو يا سه سانتيمتر و به پهناي دو ميليمتر برش داده و به صورت مقابل مانند کوک خياطي يا پرده کرکره اي به قلاب ميزنيم
براي کولي يا ماهيهاي کوچک قطعه اي به اندازه دو ميليمتر در چند ميليمتر را برش داده و به نوک قلاب ميزنيم