توضيحات موضوع
 
چوبي كه از جنس فيبر گلاس باشد و در برابر آب شور مقاوم و قطر چوب زياد و نسبتا كوتاه و وزنه آن به گرم زياد باشد و نك چوب نازك نباشد چوب خوب دريايي
اين نوع چوب هم ميتواند گرافيت و يا كربن و يا فايبر باشد و طول نسبتا بلندي دارد با وزنه به گرم زياد و نك آن كاملا حساس و نازكتر از چوب دريائي است چوب خوب سد و درياچه
اين نوع چوب بايد كاملا سبك باشد تا در هنگام لانسه كشي باعث خستگي نشود كه بهترين جنس آن كربن است كه به مراتب هرچه كربن آن زياد تر باشدهم چوب سبكتر است و هم محكمتر چوب لانسه كشي
چوب كربن چوب نسبتا محكمي است كه انعطاف و استحكام بالائي دارد و خيلي سبك است اما در عين حال زود شكننده و رسانا قوي برق است در صورتي كه به هيچ عنوان نبايد در زير برق فار قوي يا روزهاي باراني رعدو برق دار ماهيگيري كرد و از نظر شكنندگي معمولا در برابر شكهاي خيلي قوي كه اكثرا در اثر گير كردن قلاب شما به شيئي در زير آب و سعي براي رها كردن آن با ضربات متوالي ايجاد ميشود چوب كربن
قرقره اي خوب است كه تعداد بلبرينگ آن بيشترو آلياژ آن سبكتر و خلاصي كمتر و هنگام چرخش لنگر كمتري داشته باشد و حلقه آن در محيط بيشتري دوران كند قرقره خوب
لانسه نقره اي را از صبح ساعت شش تا ساعت پنج بعد الظهر استفاده كنيد و لانسه طلائي را براي غروب و عصر كدام رنگ لانسه بهتر است
كمي خون مرغ را با آب مخلوط كرده در قسمتي از باغچه ميريزيم و بعد يك سطل با رنگ تيره بر روي آن ميگذاريم پس از مرور دو ساعت كومه اي از كرم خواهيد يافت جمع آور كرم خاكي
روش نگهداري كرم اين است كه كمي خاك اره چوب را با كمي خاكمرطوب مخلوط ميكنيم و كرم ها را در آن قرار ميدهيم درصورت دوربودن فاصله كمي شير خشك يا خون مرغ بر روي مخلوط اظافه ميكنيم روش حمل و نگهداري كرم خاكي
به كرمي كه از تعفن گوشت ايجاد ميشود گفته ميشود ماگوت يا كرم سفيد
روش تهيه ماگوت به اين صورت است كه يك يا دو عدد كله مرغ را در پلاستيكي بپيچانيد و پلاستيك را سوراخ كنيد و در زير خاك و محل گرمي مدفون نمائيد و پس از چهر روز كرمها آماده براي ماهيگيري هستند روش تهيه ماگوت
سيم بكسلهاي متري موجود دربازار را به قطعه هاي دلخواه برش ميدهيم و سپس آنهارا به قلاب يا هرزه گرد يك گره معمولي ميدهيم سپس باقي مانده سيم را به دور سيم اصلي ميپيچيم و با فندك يا شعله كبريت به آن حرارت ميدهيم تي هرده سيم به هم بچسبد سپس اظافه سيم را برش ميدهيم به اين جوش اعتماد كنيد كه خيلي محكم است روش استفاده از سيم بكسل
پنج نوع چوب ماهيگيري وجود دارد كه از نظر جنس طبقه بندي ميشوند و از نظر استحكام

چوب تيتانيوم -چوب كربن- چوب گرافيت -چوب بامبو-چوب فايبر گلاس

چوب كاسي از فايبر گلاس است ولي كمي نازكتر

جنس چوب ماهيگيري از چيست؟
شما ميتوانيد از زنبورهائي كه اطراف شما و مزاحم شما ميشوند نيز براي صيد قزل و اسلك و عروس و كولي و كپورچه استفاده كنيد-موثر است زنبور هم؟
برخي افراد براي اينكه خمير در آب براي مدت بيشتري دوام بياورد راهكارهائي دارند مثلا پنبه با آرد مخلوط ميكنند ولي بلز هم مفيد نيست چن پنبه باقي مي ماند و خمير در آب حل ميشود براي اينكار پهترين روش اين است كه خمير خود را به صورت يك گلوله بزرگ در آورده و در آب جوش به مدت پنج دقيقه بجوشانيد و اگر در طبيعت دسترسي به آب جوش نداريد همان خمير را به دور يك چوب تر همانند سيخ كباب كوبيده لوله كرده و بر روي آتش ميگيريم  وپس از اينكه رويه خمير به اندازه كافي خشك و قهوه اي شد پوسته آن را به عنوان طعمه جلب ماهي و درون آن را با كمي آرد مخلوط و به عنوان طعمه اصلي به كار ميبريم مطمئن باشيد اگر درست عمل كنيد نتيجه خوب خواهيد گرفت استحكام خمير
ميتوان براي جلب ماهي از نوعي غذاي ماهي به نام لوفاك  يا سيپي استفاده كرد كه به دونوع چرب و خشك است ازنوع خشك آن براي مخلوط كردن با طعمه و از نوع چرب آن براي پرتاب در محيط و جلب ماهي و ساخت آخور استفاده كرد ولي بقيه غذاهاي ماهيهاي آكواريومي مفيد نيستند استفاده از غذاهاي ماهيهاي اكواريومي