اطلاعاتي در مورد چرخ و چوب

روش اتصال چرخ به چوب اصطلاحات لنسر و لانسه
روش استفاده از چرخ روش استفاده از چوب
زبانه موجود روي اسپول و كاربرد آن

روش صحيح بستن نخ به دور اسپول

 

اصطلاحات لنسر و لانسه

اصطلاح لنسر از آنجا آمد كه در ابتدا براي صيد قزل آلا از لانسه يا همان پروانه استفاده شد كه استوانه اي فلزي كه انتهاي آن يك قلاب تك شاخ يا سه شاخ وصل بود و پولكي فلزي به دور آن ميچرخيد كه هنوز هم در همه جاي دنيا با اشكال و رنگهاي مختلف استفاده ميشود

لانسه كلمه اي فرانسوي است كه بعد از مدتها چوبي مخصوص براي اين كار ساخته شد كه مقاومت بالا يي داشته باشد و هم سبك باشد تا هنگام ماهيگيري  باعث آزار ماهيگير نشود و بعد از مدتي چرخي مناسب رودخانه هاي كوچك و با فشار زياد ساخته شد كه اين چرخها تماماً اتو ماتيك بود

انگليسيها نام اين تركيب چوب و چرخ و بعضاً همراه لانسه را لنسر يا همان لانسه كش گذاشتند كه در اصطلاح عامه به هر چوبي لنسر گفته ميشود

 

روش اتصال چرخ به چوب

در انتهاي چوب ماهيگيري و نزديك دسته از بالا يك گيره وجود دارد كه محل ورود يك لبه چرخ ماهيگيري است و در پائين آن يك گيره ديگر كه پائين آن گيره يك مهره وجود دارد كه هنگام قرار دادن چرخ بايد آن مهره را بپيچانيد تا دو گيره از هم دور شوند و پايه چرخ را در گيره اولي تثبيت كنيد سپس مهره را آنقدر بپيچانيد تا گيره پائين به سمت لبه دوم پايه چرخ نزديك و آن را در بر گيرد سپس به محكم كردن مهره مي پردازيم

 

روش استفاده از چوب

چوب وسيله اي است كه هنگام ماهيگيري به پرتاب دورتر طعمه و نصب چرخ بر روي آن براي بهتر جمع كردن نخ كمك ميكند اين كارائي در نگاه اول به اين وسيله است ولي كاربرد اصلي و مفيد آن در اين است كه باعث تقسيم نيرو در چوب و دست ونخ و ماهي ميشود گاهي ديده ايد كه بعضي از افراد با نخ و دست به ماهيگيري ميپردازند و اگر از آنها بپرسيد معايب آن را پيچيده شدن نخ به دور دست و پا و گير كردن قلاب ميان گياهان و سنگها و كم بودن سرعت در جمع كردن نخ پاره و زخمي شدن دست هنگام صيد يك ماهي بزرگ را اعلام ميدارند ولي از همه مهمتر اين است كه هنگامي كه يك ماهي صيد ميشود ماهي كل زور خود را به دست فردي وارد ميكند كه خود آن فرد نيز نيروي خود را در جهت عكس به ماهي وارد ميكند در نتيجه نيرويي مضاعف به نخ و قلاب وارد ميشود كه باعث ميشد يا قلاب خم يا شكسته شود و يا نخ پاره و زخمي شود

حال در چوب ماهيگيري كمترين فشار به قلاب وارد ميشود و نيروي ماهي و ماهيگيري در حالت ارتجاعي چوب و نخ و كلاچ چرخ تقسيم و ماهي در حال خسته شدن هيچ گاه قلاب باعث پارگي دهان آن نمي شود و به راحتي به سمت ماهيگير هدايت ميشود هنگامي كه احتمال پناه ماهي به ميان سنگ ها يا چوب درختان و ريشه آنها يا نيزارها ميرود با حركت معاكس چوب به را حتي ماهي را ميتوان منحرف كرد

 

روش استفاده از چرخ

چرخ وسيله اي است كه باعث راحت جمع كردن نخ  ميشود و در هنگام ماهيگيري با شل كردن كلاچ ميتوان به ماهي نخ كمي داد كه باعث خسته شدن زودرس ماهي ميشود

كلاچ :باعث ميشود كه اسپول حركت كند كه به موجب آن نخ با سرعت متفاوت آزاد ميشود و مانع از پاره شدن نخ در هنگام ماهيگيري سنگين ميشود

حلقه:نخ را از اطراف به سمت رينگ هدايت ميكند

دسته: با آن ميتوان نخ را به دور اسپول جمع كرد

اسپول:استوانه اي فلزي يا پلاستيكي كه نخ به دور آن جمع ميشود

زبانه:براي گير دادن موقت نخ هنگام ماهيگيري

پايه: باعث ميشود كه چرخ بر روي چوب ثابت بماند

قفل:باعث قفل شدن و يك جهته شدن حركت چرخ ميشود

 

 در ابتدا چوب را با دست چپ ميگيريم وسپس حلقه را به سمت عكس بر ميگردانيم بعد چوب را با دست راست گرفته و با انگشت اشاره نخ را نگه ميداريم مطابق شكل شماره سه بعدچوب را به سمت بالاي سر و عقب هدايت ميكنيم سپس به سمت جلو پرتاب ميكنيم در اين هنگام موقعي كه نك چوب به ساعت يك نزديك ميشود انگشت خود را از روي نخ بر ميداريم تا نخ و وزنه آن به سمت جلو پرتاب شود و بعد حلقه را به جاي خودش بر ميگردانيم البته با حركت دادن دسته حلقه اتوماتيك بر ميگردد سپس نخ را با حركت دسته سفت ميكنيم يا در روش لانسه كشي شروع به جمع كردن آن ميكنيم

توجه داشته باشيد كه در مراحل اوليه پرتاب ممكن است كه وزنه سر نخ شما جلوي پاي شما بيفتد كه در تكرار آن سعي كنيد كه نخ را در ارتفاع بالاتر و كمتر از ساعت يك  رها كنيم

شايد از خود پرسيده باشيد كه ساعت يك يعني چه؟

اگر شماره هاي يك ساعت را در نظر بگيريد ساعت دوازده سر شما و ساعت شش پاي شما است و ساعت نه پشت شما و ساعت سه رو بروي شما است

 

روش صحيح بستن نخ به دور اسپول

نخ را به دور اسپول به مانند روش پائين گره بزنيد

1

2

3

4

5

سپس با استفاده از دسته نخ را به دور اسپول جمع كنيد ولي نخ جمع شده به دور اسپول نبايد كم يا قوس خورده باشد و بايد كاملاً صاف و موازي باشد مانند شكل زير

زبانه موجود روي اسپول و كاربرد آن

زبانه موجود روي اسپول كاربرد جالبي دارد كه شايد كمتر كسي به آن توجه داشته باشد

بار ها براي شما پيش آمده است كه هنگامي كه در حال لانسه كشي هستيد ناگهان نخ شما رها ميشود و به هم گره ميخورد

براي رفع اين اشكال ابتدا نخ را به اندازه نياز باز كنيد و سپس نخ خود را به زير زبانه فرو ببريد و بعد نخ را با دسته چرخ جمع كنيد

حالا هنگام پرتاب نخ به اندازه لازم باز ميشود و ديگركل نخ رها نمي شود زيرا به زبانه اسپول گير كرده است