قلاب چيست و انواع آن کدام است.کدام براي کدام ماهي مناسب است و شماره آن چيست؟

اينها تمام سوالاتي است که اکثر قريب به اتفاق ماهيگيران را به خود مشغول کرده است

ما سعي بر آن کرده ايم که شما عزيزان را با اين امور آشنا کنيم

انواع قلابها

قلاب مخصوص ضد خزه

قلاب مخصوص کپور

قلاب مخصوص طعمه هاي زنده

قلاب مخصوص ماهيهاي دريائي

مخصوص طعمه زنده

مخصوص ساخت پشه

مخصوص کپور

مخصوص طعمه زنده

مخصوص پشه

مخصوص طعمه هاي پلاستيکي

مخصوص کپور

مخصوص پشه

مخصوص کپور و روش شناور

مخصوص ماهيهاي دريائي

مخصوص کولي و کولمه

مخصوص شناور

مخصوص ماهيهاي آب شور

مخصوص طعمه زنده

مخصوص پشه و طعمه پلاستيکي

مخصوص کپور

براي طعمه هاي زنده دريائي

مخصوص کوسه و باراکودا

مخصوص ماهي هاي شکارچي

مخصوص ماهيهاي شکارچي

آشنا ئي با سايز قلابها
معمولا قلابها را برخلاف سايز آنها درجه بندي ميکنند .يعني قلاب شماره يک بزرگ ترين و قلاب شماره شانزده کوچکترين است.

اما گاهي قلابها بزرگ تر از سايز شماره يک است که در اين صورت از شماره صفر يک شروع ميشود وتا شماره صفرشانزده ادامه ميابد که شماره صفر شانزده بزرگ ترين آنها است و شانزده کوچکترين آنها .

البته اين ارقام در شرکتهاي متفاوت کمتر يا بيشتر ميشود ولي رنج معمولي آن دوازده تا صفر دوازده است

آشنائي با ساختار قلاب
انواع نوک و خار در قلاب
   
نمونه هائي از گره براي قلاب

در صورتيکه گره خود را به قلاب بامهارت و درايت  زده باشيد هيچگاه گره شما پاره نخواهد شد و اگر زماني گره اي مثل گره هاي بالا زديد و باز هم  به آساني پاره شد يا گره خود را صحيح نزده ايد يا نخ شما داراي انعطاف نيست و يا مهلت مصرف نخ شما به پايان رسيده است