طريقه ساخت رهاساز طعمه

آيا تا به حال شده که طعمه اي گرانقيمت را به راحتي بدليل اينکه به درختي آنسوي رود يا تکه آشغالي کف درياچه گير کرده از دست داده باشيد

بله معمولا براي همه اتفاق مي افتد  و راهي براي جلوگيري از اين اتفاق نيست اما ميتوان نتيجه را بهتر کرد

با اين وسيله شما ميتوانيد پس از گير کردن طعمه آن را به راحتي باز يابي کنيد

  وسايل مورد نياز:

تکه سيمي به طول هجده سانتيمتر و بهتر است که جنس آن از فولاد فنري يا استيل تمام فنر باشد

وزنه سربي چاکدار به شماره سه

درابتدا ته سيم را حلقه کرده و پيچ ميزنيم سپس به فاصله چهار سانت حلقه اي ايجاد ميکنيم سپس وزنه چاکدار را در قسمت گردن حلقه دوم خوب پرچ ميکنيم سپس سيم حاوي حلقه را به سمت بيرون و با زاويه نود درجه خم ميکنيم سپس سيم دوم را نيز به سمت بيرون و نود درجه خم ميکنيم بعد به فاصله چهار سانت به سمت داخل و زاويه نود درجه خم ميکنيم سپس به فاصله چهارسانت از آخرين خم نيم حلقه ايجاد ميکنيم سپسباقيمانده سيم رابه سمت بيرون و زاويه نود خم مي کنيم بعد فاصله چهار سانت را اندازه و ته سيم را به سمت خارج خم ميکنيم

و عملا يک گيره يا قفل ميسازيم

 حالا شما يک رهاساز خوب داريد

در قسمت حلقه نزديک وزنه مقداري نخ محکم وصل مي کنيم

سپس چوبي را که طعمه آن گير کرده را مي کشيم تا نخ صاف شود سپس قفل رهاساز را باز کرده و نخ را درون لوزي کرده و قفل را دوباره ميبنديم و بعد رها ساز را رها کرده تا به طعمه برسد سپس چوب را شل کرده و در جهت عکس طناب رها ساز را کشيده و قلاب را آزاد ميکنيم

در شکل روبرو مشاهده ميکنيد که  قلاب گيرکرده است و با کمک رهاساز به راحتي آزاد ميگيردد وميتوانيد نيروي بيشتر وارد کنيد و به هر حال طعمه خود را از دست نخواهيد داد