در اكثر مواقع چيزهائي در دور و بر ما وجود دارند كه با بي تفاوتي از كنارشان گذشته و توجهي به آنها نمي كنيم

مثلا چسبونك روي شيشه كه كاربردهاي زيادي دارد و در هر فروشگاه ابزار وجود دارد

اين چسبونك به ظاهر ساده حركت كاملا طبيعي به طعمه ما مي دهد حتي اگر آب جريان نداشته باشد

ابتدا چسبونك را با سوزن داغ سوراخ ميكنيم يا با مته ريز و دريل آن را سوراخ مي كنيم و نخ را از آن عبور ميدهيم و بعد.......خودتان ميتوانيد سليقه به خرج دهيد

روش هاي متعددي هم براي صيد اردك ماهي و هم صيد سوف و هم قزل آلا ميتوان ابداع كرد

در اينجا طعمه هاي مصنوعي را به روشهاي گوناگون به نمايش در آورده ايم

 

 

 

 

 

 

بااستفاده از شبرنگ و برچسب ميتوانيد اين چسبونكها را زيباتر و وسوسه انگيز تر نمائيد

 

 

 

 

اين روش بقدري وسوسه انگيز است كه اين سپهر ماهي(يك نوع سفره ماهي) نيز از حمله به اين طعمه مصنوعي خودداري نكرده است