اين جعبه مخصوص ماهيگيري بوده و از وسايل به صورت خيلي مناسب نگهداري مينمايد طراحي و ساخت: مسعود پورعباسي
اين جعبه داراي بيست و هشت کشو ميباشد

اندازه کل جعبه

50*35*15

ميباشد

اندازه هر کشو

8*15*6

ميباشد

جهت سفارش اين جعبه با شماره تلفن:

09352533365

تماس بگيريد

لامپ براي شبهاي تاريک و سيني وسايل و قابليت تحمل وزن زياد که از آن به عنوان صندلي نيز ميتوان استفاده کرد 

قابليت حمل آسان و وزن سبک

جاي زياد و حجم کم جعبه

تجزيه و فايل بندي وسايل ماهيگيري