روش صيد قزل آلا

قزل آلا از ماهيان ورزشي و شكارچي است كه غذاي آن را عمده حشرات و جانوران آبزي چون زالو و بچه ماهيها تشكيل ميدهند

در ايران تنوع قزل آلا به شش نوع ميرسد كه

قزل آلاي خال قرمز رودخانه

قزل آلاي خال قرمز درياچه

قزل آلاي رنبو يا رنگين كمان

قزل آلاي براون يا قهوه اي

قزل آلاي ساده يا خال سياه

قزل آلاي هد استيل رودخانه

كه صيد بيرحمانه محليها با سم و تور باعث شده عرصه بر ماهيگيران ورزشي تنگ گردد

معمولا در كشورهاي توسعه يافته اين مشكل حل شده به گونه اي كه فرهنگ ماهيگيري حتي در بين افراد سطح پايين جامعه نيز جايي بخصوص دارد

صيد و رها سازي و بخشيدن زندگي دوباره به ماهي براي صيد ديگر و پرورش لارو و آزاد سازي لاروها در رودخانه ها ممنوعيت سالي و تور براي رودخانه ها برخي از اقدامات آن كشور ها و جامعه مي باشد

لذا مي بينيم كه صيد با پشه مصنوعي از طرفداراني پرو پا قرص دارد در حالي كه در ايران بيشتر مردم از طعمه هاي طبيعي استفاده ميكنند و بجاي پيشرفت پسرفت داريم و كمتر مردم به طعمه هاي مصنوعي علاقه و يا حتي اطلاعي دارند

آيا وقت آن نرسيده است كه بجاي درو كردن ماهيها كمي هم از ماهيگيري لذت ببريم

اين مقاله تقديم به همه ماهيگيران ورزش با فرهنگي است كه ماهيگيري را به صورت ورزشي مي پسندند

مكانهاي وجود ماهي در رودخانه
با وجود فشار زياد آب  اما مكان مناسبي براي رشد ماهي وجود دارد اكسيژن زياد و وفور غذا

اما بهره بردن از غذا در اين نوع آبها نياز به سرعت عمل زيادي دارد كه به ماهيگير اين امكان را ميدهد كه با زيركي  و انجام حركاتي با سرعت صيد نمايد

معمولا اندازه ماهيهاي رودخانه اي به ندرت از پنجاه سانت بيشتر ميشود و معمولا فقط ماهيهاي هد استيل ايراني از اين اندازه اندكي بزرگتر ميشوند

لذا حركات اين ماهيها در هنگام صيد بسيار ديدني و لذت بخش است زيرا اين ماهي در عرض يك دقيقه دويست و نه حركت از خود نشان ميدهد تا شايد بتواند قلاب را رها كند كه معمولا هم در كمتر از يك دقيقه اگر ماهيگير ناشي باشد موفق ميشود

اين امپراتور رودها در مكانهايي بيشتر يافت ميشود كه وفور غذا باشد كه اين مكانها ميتوانند در گردابهاي كنار ساحل يا پشت درخت تنومندي كه در زير آب افتاده يا صخره اي بزرگ كه در جلوي فشار رود سينه سپر كرده باشد و يا در مكانهايي كه آب آرامتر و شايد بركه اي كوچك ساخته شده است وجود دارند اما جالب اينجاست كه اين ماهي در فشارهاي زياد نيز ديده ميشود كه اين نوع مكانها به اصطلاح ماهيگيران حرفه اي شكرآب نام دارد كه فشار زياد آب باعث مي شود آب داراي حبابهاي ريز هواشده كه براي تنفس ماهي ايده آل است

در ظهر ها نيز اين ماهي علاقه به سايه دارد كه ميتوان اين ماهي را زير سايه درختان يا سايه صخره هاي بزرگ يافت

مكانهاي وجود ماهي در درياچه
ماهي درياچه كه منظور همان قزل آلا است

بر خلاف تصور عامه هميشه در عمق نيست و كناره ها را بيشتر ترجيح ميدهد لذا داشتن لباس استتاري به ماهيگير كمك شاياني ميكند

چون اين نوع ماهي از گرما گريزان است به دنبال مكانهاي سرد ميگردد كه اين مكانها ميتوانند يا چشمه جوشان كف درياچه باشد يا چاله هايي در عمق يا حتي كم عمق كه داراي سايه و حركت كمتر آب و سرما باشند

معمولا ماهي ها در درياچه آزادي عمل بيشتري دارند  و موقع صبح و غروب به علت سرما هميشه سطح آب هستند و در ظهر ها به عمق آب و در حالت استراحت بوده و كمتر به طعمه ها حمله ميكنند

 

در شكل روبرو انواع ماهيهاي خانواده ماهي هاي آزاد و قزل آلا را مشاهده ميكنيد

براي شناخت نوع آب محيط زيست اين ماهيهاي كافي است كه به شكل باله دمي آنها نظري بياندازيم

معمولا ماهيهاي دريايي داراي دمي با نوك تيز هستند و رودخانه اي دمي با لبه هاي گرد است

باله مخرجي ماهي هاي آب شور كوتاه تر و كمي چسبيده تر است ولي ماهيهاي آب شيرين باله اي برجسته و بزرگ و جدا از بدن دارند

خانواده قزل آلا داراي عضله دمي پهنتر از ماهيهاي آزاد هستند

نكته مورد توجه ديگر اين است كه قزل آلاي براون يا قهوه اي در گروه رنگين كمانها است اما به دليل اينكه اين ماهي در مراحل نهايي رشدش كمي با ماهي رنبو فرق ميكند  اكثرا اين ماهي را جدا از رنبوها ميدانند

و ديگر اينكه قزل آلاي خال قرمز در اصل از خانواده برانها است كه در ايران به آن فقط خال قرمز گفته ميشود

قزل آلاي خال قرمز لار و گهر  و چند مكان ديگر قزل آلاي خالص براون نيستند بلكه تركيبي از قزل خال قرمز و براك هستند لذا ميبينيم كه گوشتي نارنجي و لي پوستي با خالهي قرمز ولي كمرنگتر از خال قرمز رودخانه ها هستيم

برخي از ماهيهاي روبرو مربوط به آسياي شرقي و مخصوص ژاپن هستند و در جاي ديگر يافت نمي شوند

لانسه مدل ويبراكس

لانسه مدل كلرادو

روش صيد با لانسه يا اسپينر

در اين روش مكان مناسبي را كه در بالا شرح داديم يافته و با چوبي به طول دومتر و ده سانت تا دومتر و چهل سانت و چرخ سبك و كوچك و نخي با شماره سي و يك هرزه گرد كوچك به روش ذيل شروع مي كنيم

پس از بستن چرخ برروي چوب و نخ پيچ نمودن آن و عبور نخ از حلقه هاي چوب هرزه گرد كوچكي را به انتهاي نخ وصل ميكنيم و سپس لانسه را به هرزه گرد وصل كنيد

در اين روش نياز به هيچ وزنه و شناوري نيست

توجه داشته باشيد كه سايز لانسه را مناسب  با ماهي انتخاب كنيد كه معمولا شماره دو و سه مناسب است در شكل بالا دو نمونه لانسه را ميبينيد كه در قسمت لانسه ها در مورد نوع آنها و كاربردشان توضيح داده شده است اما تفاوت ويبراكس با لانسه معمولي در اين است كه ويبراكسها توليد صدا نيز ميكنند كه براي ماهيهاي پير يا درياچه اي مناسب هستند

براي رودخانه به اين گونه عمل كنيد

منطقه مورد نظر را مشخص و به سمت بالاي آن پرتاب كنيد و بلا فاصله پس از برخورد لانسه با آب شروع به جمع كردن نخ كنيد و سرعت جمع كردن نخ با يد به گونه اي باشد كه لانسه به كف نزديك نشود و از سطح آب نيز خارج نگردد و ميانه حركت كند

آن منطقه را به صورت نيم دايره به اصطلاح جارو كنيد يعني به فاصله يك و نيم متر به يك و نيم متر در هر نقطه دوبار پرتاب داشته باشيد تا آن نيم دايره به پايان برسد و توجه داشته باشيد كه پرتابهاي منظم بهترين نتيجه را خواهد داد و بيشتر از دوبار در يك نقطه پرتاب نكنيد زيرا باعث ترس ماهي خواهيد شد  زيرا قزل آلا معمولا در همان بار اول به لانسه حمله خواهد كرد و بار دوم فقط براي تاكيد است پس از پايان آن منطقه مكان خود را تغيير دهيد و در يك مكان توقف نكنيد و توجه داشته باشيد هميشه از بالاي رودخانه به سمت پايين آن حركت كنيد و هيچگاه برعكس آن را انجام ندهيد

 براي درياچه نيز به اين گونه عمل كنيد

يك منطقه را انتخاب كرده و به سمتي شروع به حركت كنيد و هر دو ونيم متر دوبار در يك نقطه پرتاب داشته باشيد و بيشتر نباشد

ولي در اين روش چون امكان  گير كردن لانسه كمتر است اجازه بدهيد تا در عمق فرو رود و پس از آن شروع به جمع كردن كنيد

براي درياچه يك چرخ سبك و يك چوب سه و نيم يا دو و هشتاد دوتيكه و نخ شماره بيست و پنج مورد نياز است

هميشه دوسايز لانسه و در دو طرح و در دو رنگ داشته باشيد و ميتوانيد به اين روش انجام دهيد كه بار اول را يكبار يكبار پرتاب كرده و دوباره پس از پايان نيم دايره با تعويض لانسه آن نيم دايره را با لانسه جديد تكرار كنيد

توجه دااشته باشيد كه رمز موفقيت در اين نوع صيد شل بودن كلاچ چرخ است كه بايد به گونه اي باشد كه در صورت كشش با كمي زور زدن نخ رها شود و در موقع شك دادن اصلا نيازي به شك نيست چون خود ماهي شوك ميدهد و شوك زيادي باعث  پاره شدن دهان ماهي ميشود

جهت حركت در اطراف درياچه و يا نقطه شروع پرتاب در درياچه مهم نيست زيرا  آب جريان ندارد

روش ديگر صيد قزل آلا با چوب و چرخ فلاي و پشه مصنوعي است كه لذت آن از همه بيشتر است بخصوص كه پشه مصنوعي را خودتان ساخته باشيد

روش ساخت پشه را در سايت آموزش داده ايم

و روش صيد آن را هم آموزش داده ايم 

لطفا كليك كنيد تا به بخش كار با چوب و چرخ وپشه مصنوعي منتقل شويد

با آرزوي توفيق براي همه دوستان عزيز

اگر مايل به همكاري در انجمن سايت براي تكثير ماهيها و رهاسازي آنها در رودها هستيد به ما بپيونديد