صيد اردک ماهي به زبان ساده

اردک ماهي از انواع ماهي هاي شکارچي بوده و علاقه وافري به بازي کردن و حمله به اشياء غير طبيعي دارد واين حالت ماهي به اين نوع رشته از ورزش ماهيگيري جذابيت خاصي ميدهد و اين نوع ماهي را ميتوان در نيزارها و يک تا دو متري نيزار يافت
قابل توجه است که ماهي هاي کوچکتر شرورتر و پر جنبوجوش تر از سايز بزرگ هستند و ماهي بزرگ کمتر به طعمه مصنوعي حمله ميکند و منظور از بزرگ ماهي در سن پيري است که از مردار و لاشه ماهيهاي بيجان استفاده ميکند و در عميق ترين جاهاي محوطه سکونت دارد
صيد به وسيله قاشقک: قاشقک وسيله اي است فلزي که مانند يک قاشق يا ماهي فلزي است که در آب حالت چرخشي يا تلو تلو کنان دارد که دال بر ماهي زخمي يا گيج دارد که مطمئنا اردک ماهي به اين نوع فرصت نمي دهد و طعمه را مي بلعد

روش کار به اين صورت است که در انتهاي نخ اصلي سيم بکسلي را ميبنديم البته اگر سيم بکسل نبود يک مفتول ده سانتيمتري سيم مقاوم هم کفايت ميکند که در انتهاي اين سيم يک هرزه گرد متوسط وصل شده باشد که قاشقک را به آن هرزه گرد وصل ميکنيم سپس قاشقک را پرتاب کرده و بلافاصله شروع به جمع کردن نخ ميکنيم سرعت جمع کردن نخ بايد ملايم بوده و مانع از اين شويم که قاشقک به سطح آب ليز بخورد يا به کف گير کند -بهتر اين است که طعمه را در وسط آب نگه داريد که البته با چند بار تمرين به اين قلق دست خواهيد يافت

گاهي اگر طعمه را پس از پرتاب بگذاريد تا به کف برسد و چند ثانيه در کف بخوابد و سپس شروع به جمع کردن کنيد نيز نتيجه خوبي دارد زيرا باعث جلب توجه ماهي ميشود که مانند اين است که ماهي کوچکي از ترس اردک ماهي در حال فرار است

صيد بوسيله لانسه: بهترين شماره لانسه شماره چهار ميباشد که داراي خالهاي قرمز باشد که مانند روش بالا عمل ميکنيم

اين وسيله بيشتر براي مکانهاي کم عمق و با جريان آب نسبتا زياد کاربرد دارد

صيد بوسيله کف خواب: در اين روش ريسه اي مانند شکل زير ساخته و دوقلاب را به بدن ماهي زنده اي ميزنيم به طوري که يک قلاب در کمر ماهي و يک قلاب در زير شکم ماهي و بين دوباله وسط زيرين است و اجازه حرکت به ماهي ميدهيم که هنگامي که بازر يا زنگوله شما به صدا در آمد مطمئنا اردک ماهيي در کار است

صيد به روش شناور: در اين روش مانند شکل زير يک ماهي زنده را از سمت کمر به قلاب زده و با شناوري نسبتا بزرگ به آب پرتاب ميکنيم که اين روش را اکثرا ميدانيد

روش لانسه کشي را در سايت آموزش داده ايم و توجه داشته باشيد که پس از صيد اردک ماهي هيچ گاه دست خود را به دهان اين ماهي نزديک نکنيد که خسارتهاي جبران ناپذيري به دنبال خواهد داشت و حتي به ظاهر مرده آن هم اعتماد نکنيد  که يکي از ترفندهاي اين ماهي مهاجم است و باقدرت زياد گردن و سر و لزجي بدن به راحتي انگشتانتان را جدا ميکند و روز بدي را براي شما بجا مي گذارد

روش زنده نگه داشتن اين ماهي در آب اين است که نخي محکم را از آبشش ماهي عبور داده و از دهانش خارج مي کنيم و گره ميزنيم و ادامه نخ را به محلي محکم وصل کرده و ماهي را به آب مي اندازيم و توجه داشته باشيد که اگر نخ شما نازک باشد به راحتي پاره خواهد شد

بهترين نخ را مي توان از نخ پرده هاي کرکره اي استفاده کرد