صيد کپور به زبان ساده

برخي از دوستان تمايل دارند تا از ابتدا با روش صيد کپور آشنا شوند که البته صيد کپور مادر تمام رشته هاي ماهيگيري مي باشد
يک- در ابتدا شما نياز به يک چوب ماهيگيري داريد و نخي که کمتر از سي و پنج نباشد و بيشتر از شصت هم نباشد
 دو- يک چرخ که دور اسپول آن کمتر از چهارده سانت نباشد و يک زنگوله که ميتواند دوقلو يا تکي باشد ويا گيره اي و يا پيچي
سه- نياز به يک يا دو قلاب پايه کوتاه کپوري که رنگ آن زياد مهم نيست و شماره آن بهتر است چهار يا سه باشد و براي کپورهاي بزرگتر از دو يا سه کيلو ميتوان از شماره يک نيز استفاده کرد
چهار- يک پايه چوب که در زمين فرو ميرود و بايد بگونه اي باشد کا هنگام شوک دادن به راحتي بتوان چوب را از آن خارج کرد و سرب يا وزنه اي که معمولا شماره دوآن بهترين سايز است
پنج- و طعمه که مهمترين عامل موفقيت است که ميتواند مخلوطي از آب و آرد باشد يا کرم خاکي و ماگوت ويا از حبوبات بخارپز مثل ذرت و لوبيا و ماش و يا حتي کالباس و دل و جگر که تهيه و ساخت آن در سايت هست
روش کار: شما در ابتدا نياز داريد که نخ خود را به دور اسپول چرخ ببنديد

بعد از آن چرخ را به محل خود بروي چوب نصب نمائيد-بر روي چرخ معمولا يک کلاچ و يک دکمه وجود دارد که دکمه با عث ميشود که بازوي جمع کننده نخ به يک طرف يا به دوطرف بچرخد و عمل کلاچ که معمولا يا روي اسپول است يا پايين چرخ و سفت و شل ميشود و باعث ميگردد تا اسپول شما هنگام کشيده شدن نخ آزادانه نخ را رها کند و صدائي شبيه به ويزويز از خود بدهد

حال نوبت به بستن يک ريسه رسيده است که در شکل زير وجود دارد -شما با استفاده از يکي از روشهاي گره که در گره ها وجود دارد به گره زدن قلابها و وزنه و تهيه ريسه اقدام مينمائيد-توجه داشته باشيد که بايد ريسه شما قابليت وصل و جدا شدن از نخ اصلي را بوسيله هرزه گرد يا قلاب ديگري را داشته باشد که معمولا بعد از عبور دادن نخ از حلقه هاي چوب ته آن را يک هرزه گرد وصل ميکنند

حالا ريسه خود را به هرزه گرد وصل ميکنيد و کمي از طعمه را به قلاب ميزنيد توجه داشته باشيد که طعمه شما هرچه باشد بايد تمام قلاب را بپوشاند و روش زدن طعمه به قلاب را در سايت خواهيد يافت

حالا پايه خود را با زاويه چهل و پنج درجه در زمين فرو ميکنيد-البته روشهاي ديگري براي پايه هاي گوناگون وجود دارد مثل پايه بازر و جيگالارم-حالا نوبت به پرتاب رسيده است در قسمت روش پرتاب سايت آموزش داده شده است-پس طعمه را پرتاب ميکنيم و اجازه ميدهيم تا به ته درياچه يا رودخانه برسد در همين هنگام مشاهده ميکنيد که نخ شما در حال شل شدن است -پس کمي صبر ميکنيم حدودا يک دقيقه سپس نخ را کمي سفت ميکنيم و به سمت خود به اندازه نيم متر ميکشيم تا ريسه ما در کف به صورت کشيده درآيد حالا نوبت به زدن زنگوله رسيده است زنگوله را بايد بعد از نوک چوب به دومين حلقه وصل کرد تا بهترين لرزش را داشته باشد که البته در شکل زير خواهيد ديد

حالا چوب را در پايه قرارداده و کلاچ چرخ را به اندازه کمي که در فشار زياد باعث شود اسپول شما هم بچرخد قرار مي دهيم و کمي نخ را سفت ميکنيم وبه عبارتي جمع ميکنيم تا حدي که نوک چوب کمي به اندازه مثلا دوسانت خم شود

حالا منتظر ميمانيم تا صدائي از زنگوله  به گوش برسد در اين هنگام عجله نکنيد چون اگر ماهي بزرگ باشد با تک ظربه هائي با فاصله مشخص به چوب ضربه ميزند و بعد از مدتي طولاني با صداي زياد زنگوله نوک چوب را خم ميکند يا برعکس نخ را شل ميکند که در هر دوحالت بايد شکي ملايم به چوب بدهيد توجه داشته باشيد که اگر شوک شما زياد باشد باعث پاره شدن لب ماهي وآزادانه حرکت کردن قلاب شده و باعث فرار ماهي گرددحال اگر ماهي ضرباتي متوالي به زنگوله وارد کند کمي منتظر ميمانيم تا حرکتي مشابه ايجاد کند و بعد که کمي نوک چوب خم شد شوک را وارد ميکنيم

حالا به مهمترين مرحله صيد رسيديم که ماهي در قلاب افتاده و به تقلا ميپردازد

بدون اينکه هراسي به خود راه بدهيد و با اين باور که اگر اين ماهي فرار کرد يکي ديگر ميگيرم و ميتوانم که بگيرم شروع به جمع کردن نخ ميکنيم که مراحل زير را دنبال کنيد:

يک- به سروصداي ديگران توجه نکرده و فقط به خود و دستان خود اجازه احساس ماهي و حرکات ماهي را بدهيد

دو- نوک چوب را بالا گرفته و بدن خود را راست نگه داشته و پاي سمت راست خود را کمي عقب تر و به عرضشانه ها باز کنيد سپس دست راست را که دسته چوب با آن گرفته شده است را کمي از بدن دور ميکنيم تقريبا به فاصله يک وجب خودتان-در اين حالت چون دستتان از بدنتان دورتر است مثل يک کمک فنر عمل ميکند و اجازه بهتر کنترل کردن ماهي را ميدهد-چون همانطور که ميدانيد وزن و اکشن ماهي بر روي کشش نخ و انعطاف چوب و شلي کلاچ و نرمي حرکات دست شما تقسيم ميشود لذا فرار ماهي به کمترين درصد خود ميرسد

سه- صيد ماهي صرفا صيد نيست بلکه همين تکنيکها است که به ماهيگيري لذتي چند برابر ميدهد و ديگر خود ماهي براي ماهيگير ارزشي ندارد جز لذت انجام اين تکنيکها پس تعجب نکنيد که ماهي را پس از صيد به آب بازميگرداند تا اين فرصت را مدتي بعد شايد باهمين ماهي آزادشده دوباره تکرار کند

چهار- خيليها ممکن است هنگام صيد دراطراف شما باشند و شروع به  شلوغ کردن بکنند که اين کارو بکن اين کارو نکن-به نظر من و خيليهاي ديگر تجربه بهترين است شايد شما آن ماهي را ز دست بدهيد ولي تجربه اي را به دست مي آوريد که باعث ميشود ديگر ماهي از دست شما فرار نکند و اصل اين است:

هنگام تقلاي ماهي سعي کنيد به آرامي نخ را جمع کنيد و نوک چوب خود را بر خلاف جهت حرکت ماهي نگهداريد سعي کنيد نخ شما سفت باشد ولي از وارد کردن فشار زيادي به ماهي خودداري کنيد و نوک چوب را به سمت بالا هميشه نگه داريد و اگر ماهي مثلا به سمت راست حرکت ميکند شما نوک چوب را به سمت چپ بگيرير زيرا نقطه کنترل ماهي سر آن است و دم ماهي نقش موتور را دارد حالا شما با کنترل سر ماهي کل ماهي را در اختيار خواهيد داشت

پنج- توجه داشته باشيد تا آخرين لحظه سر ماهي را از آب خارج نکنيد زيرا باعث هراس و شوک زياد ماهي به شما ميشود که نتيجتا ممکن است با عث فرار  ماهي شودو هميشه توجه داشته باشيد که کلاچ خود را کمي شل نگه داريد تا هنگامي که ماهي شوک هاي ناگهاني به شما وارد ميکند با عث جدا شدن اتصالات شما و فرار ماهي نشود که البته هنگامي که ماهي زور زيادي وارد ميکنک و اسپول شما شروع به دوان ميکند شما ميتوانيد با دست آن را کنترل نمائيد و هميشه چشم شما بايد به چرخ باشد تا مبادا در حال هرز جمع کردن باشيد-هرز جمع کردن يعني کلاچ شما آنقدر شل باشد که هنگام جمع کردن نخ اسپول شما هم بچرخد که لازم است کمي آن را سفت کنيد

 استفاده از چوک يا تور برداشت ماهي عملي بسيار مهم است تا فرار ماهي را به حد اقل خود برساند

اين روشها که ذکر شد اصل صيد کپور است وشما با اين روش ميتوانيد موفق باشيد و به کارهاي ديگران زياد توجه نکنيد مگر اينکه بتوانيد خودتان چندين بار با اين روش صيد کرده و تقريبا حرفه اي شويد سپس ميتوانيد ترفندهائي به آن بافزاييد

موفق باشد

مديريت سايت

مسعود پورعباسي