روش تهيه و پرورش واستفاده از ماگوت

ماگوت چيست و چگونه توليد ميشود؟

ماگوت لارو حشرات پرنده اي چون مگس و خرمگس و زنبور عسل و زنبور زرد است که پس از تخم ريزي شروع به رشد ميکنند

غذاي ماگوت چيست؟

غذاي ماگوت جانوران مرده اي هستند که داراي گوشت و خون آنها قرمز باشد

اين جانوران پس از فاسد شدن بدن ميزبان توسط مادر به بدن فاسد شده تزريق و شروع به رشد ميکنند

تخم ماگوت را از کجا بايد بدست آورد؟

تخم ماگوت را بايداز مادر يا به عبارتي حشره ماده بدست آورد ولي نکته جالب توجه اين است که خود لارو هم ميتواند تخم بگذارد درصورتي که هنوز به بلوغ نرسيده باشد

روش توليد ماگوت

روش اول

براي نمونه يک مگس ماده را انتخاب و صيد ميکنيم

روش تشخيص مگس ماده : داراي شکمي روشنتر و بزرگتر است

سپس يک عدد مرغ يا جوجه يا کبوتر مرده اي رانيز انتخاب و آماده ميکنيم

ظرفي نيز محکم و داراي سوراخهائي زياد انتخاب نموده و آماده ميکنيم

حال سينه جانور را چاک داده و از هم به فاصله سه سانتيمتر دور ميکنيم

حالا با سرنگ محتويات درون شکم مگس ماده را برداشته و در سه نقطه از بدن جانور که شامل سينه سمت چپ و درون روده و سينه سمت راست است تزريق ميکنيم

معمولا يک مگس ماده کافي است اما اگر احساس کرديد محتويات آن کم است ازيک مگس ماده ديگر نيز ميتوانيد استفاده کنيد

حالا اين پرنده را در مکاني خارج از ساختمان مانند پشت بام در محلي گرم و خشک قرار داده و ظرف را بر روي آن قرار ميدهيم تا هم آفتاب جانور را خشک نکند و هم کلاغها مزاحمتي ايجاد نکنند در صورت نياز سنگي را بر روي ظرف قرار دهيد

پس از سه الي يک هفته بدن پرنده پر از ماگوت است

توجه داشته باشيد که اين ماگوتها و پرنده فاسد بوي بدي دارند پس از ماسک استفاده کنيد و توجه داشته باشيد همين بوي بد است که ماهي را جذب ميکند

روش دوم

تعدادي سر مرغ را در باغچه به مدت يکهفته کنارهم ودر يک پلاستيک در باز مدفون مينمائيم

توضيح

شما ميتوانيد بجاي پرنده از دل و روده نيز استفاده کنيد

نگهداري ماگوت چگونه است؟

معمولا ماگوت تا سه روز بدون غذا مقاومت ميکند ولي براي نگهداري بيشتر آن ميتوان چند تکه جگر را در ظرف ماگوتها قرار داد

روش استفاده از ماگوت چگونه است؟

ماگوتها را يکي يا چندتائي ميتوان به قلاب زد و توجه داشته باشيد که ماگوتها را از دم به قلاب بزنيد


چند نکته از طرف دوستان

ba salam va khaste nabashid dar ghesmate tahiyeye magot mitavanid in mavared ra ham ezafe konid.

 1.magotha hatman bayad dar jaye khonak negahdari shavand makhsusan dar tabestan chon dar garma kheyli zud be magas tabdil mishavand.

 2.agar mikhahid magothaye rangi dashte bashid mitavanid meghdari range khoraki ya zaferan be meghdari gusht ezafe kardeh va dar zarfe magotha gharar dahid.

3.agar be mahigiri miravid dar atrafe jadeha negah konid agar ba lasheye mordeh barkhord kardid hatman baresi konid chon hatman mitavanid magotha ra dar lashe peyda konid ( albate mask yadetan nare) movafagh bashid omidvaram in mavared bedardetan bekhorad

mohssen khoshkehpazi