روش ساخت جعبه مخصوص طعمه هاي مصنوعي

طراحي و ساخت مسعود پورعباسي

گاهي شايد براي شما نيز اين اتفاق افتاده باشد که طعمه هايي چون لانسه و قاشقکها به هم پيچ خورده و باعث دردسر شوند

در اين روش ديگر شما راحت خواهيد بود

در ابتدا کيفي را که بهتر است کيف دوربين فيلمبرداري يا کيف ابزار باشد  را تهيه کرده و سپس طول بلندترين طعمه خود را اندازه گرفته و لوله پوليکاهايي با اختلاف اندازه کمي بزرگتر از طعمه خود به يک اندازه برش دهيد و مثل شکل روبرو کنار هم بچسبانيد و سپس اين لوله هاي بهم چسبيده را درون کيف قرارداده و طعمه ها را دسته بندي و درون اين لوله قرار داده و قلاب انتهايي آنها را به لبه بالايي آويزان و در کيف را ببنديد

در اين صورت ديگر از مخلوط شدن طعمه ها راحت خواهيد بود