روش ساخت طعمه هائي مبني بر جريان الكتريكي

امروزه براي جلب توجه بيشتر ماهي به طعمه و گرفتن حق انتخاب از ماهي روشهاي زيادي بكار گرفته ميشود مانند صدا و رنگ و غيره اما جالب ترين و كارا ترين روش آن روش توليد الكتريسيته در آب و تحريك سيستم عصبي ماهي است كه عملا باعث ميشود كه ماهي بي اختيار به سمت طعمه حمله ور شود

اين نوع طعمه ها از سه عدد آهن رباي استوانه اي كه در بلندگوهاي كوچك به وفوريافت ميشود و يك سيم پيچ تشكيل شده و ساختمان يك كويل را مي آفريند
براي ساخت اين كويل ابتدا لوله پلاستيكي به قطري انتخواب ميشود كه آهن ربا ها به راحتي در آن حركت نمايند حال لوله را به اندازه پنج سانت برش ميدهيم و سپس وسط لوله را به عرض دو سانت بيست و پنج لايه سيم نازك لاكي كه در آداپتورهاي شش ولت وجود دارد مي پيچانيم  و هر كدام از سر سيمها را به يك جهت لوله هدايت ميكنيم وبعديكي از آهن ربا ها را در لوله قرار ميدهيم سپس دو آهن رباي ديگر را در دو قسمت ابتدا و انتهاي لوله به شكلي قرار ميدهيم كه قطبهاي آنها با قطب آهنرباي داخل لوله همنام باشند و همديگر را دفع نمايند حال دوسر سيم ها را به دو سر آهن ربا ها ميزنيم و از همان دو سر سيم داراي جريان الكتيريسيته دريافت ميشود
كويل بالا بيشتر براي طعمه هاي بزرگ و با جريان الكتريسيته بالا استفاده ميشود ولي در شكل روبرو از كويلي كه بشكل دينام است استفاده ميشود در شكل روبرو فقط از يك آهنرباي شناور داخل لوله استفاده ميشود و فقط يكي از سيمها به بدنه يا همان سيم رابط قلابها وصل ميشود تا الكتريسيته را به آب منتقل نموده و آب را به عبارتي بار دار نمايد
طعمه اي كه قالب آن برش داده شده است را از وسط در طول برش ميدهيم سپس مكاني براي قراردادن اين كويل ميسازيم سپس كنده كاريهاي مخصوص سيمي كه به قلابها وصل ميشود را انجام ميدهيم سپس يك يا دو عدد سرب گرد را در انتهاي طعمه قرار ميدهيم تا انتهاي طعمه در آب فرو رود و سر طعمه بيرون آب باشد با اين حركت هنگامي كه سر طعمه به سمت جو و پائين توسط چوب ماهيگيري ما هدايت ميشود آهنربا هم در لوله حركت ميكند  و الكتريسيته ايجاد ميشود
حال يكي از دو سيم را به سيم رابط قلابها وصل مينمائيم