با آرد نمودن مقداري جو و گندم و ذرت و كمي آرد و افزودني هايي كه متشكل از برنج يا حبوبات است ميتوانيد طعمه پاش خوبي بسازيد

استفاده از طعمه پاش :

در ابتدا مواد خشك را باهم مخلوط نماييد و دقت داشته باشيد كه حبوبات و برنج را از قبل خيسانده باشيد و سپس كم كم آب به اين مخلوط اظافه كنيد ولي دقت داشته باشيد كم كم تا خمير نگردد

لذا با هر بار افزودن آب كاملا مخلوط را زيرو رو كرده و خوب پخش كنيد مقدار رطوبت مخلوط بايد به اندازه اي باشد كه به دست شما نچسبد حال با فشردن مقداري از آن در بين دودست يك توپ طعمه پاش بسازيد و محكم فشار دهيد تا دير تر متلاشي شود حالا اين طعمه پاش را در كناري قرار داده و بعدي ها را بسازيد پس از تكميل طعمه پاش را در منطقه اي كه قلاب خود را قرار است پرتاب كنيد با دست يا وسيله ديگري پرتاب نماييد در اين صورت پس از فرود آمدن طعمه پاش  در كف درياچه شروع به متلاشي شدن ميكند و با عث جذب ماهيها ميگردد البته شما ميتوانيد اين كار را همراه قلاب خود هم انجام دهيد به اين صورت كه طعمه پاش را به همراه يك تكه توري پارچه اي به وزنه خود متصل نمائيد

                                           چند نمونه توري طعمه پاش