صيد كپور به روش ورزشي:

برخي با شنيدن كلمه ورزشي در پس ماهيگيري به اشتباه ميپندارند كه صيد ماهي كمتر واين كاملا اشتباه است.

هرگاه علم با عمل همراه باشد قطعا موفقيت بي نظير خواهد بود.

حال ما شما را با روشهايي متفاوت و مفيد تر براي صيد كپور آشنا خواهيم ساخت و در اين روش :

موفقيت بيشتر

گير كردن قلاب كمتر

ساخت ريسه راحت تر

تعويض طعمه راحتتر

امكان استفاده كفخواب و يا شناور در زير آب ميسر

گوناگوني طعمه ها

عدم مزاحمت ماهي هاي ريز

صيد ماهي هاي بزرگتر

در اين روش كه ساليان سال است در همه كشورهاي غربي رواج دارد هنوز در حال استفاده بوده و روش سنتي كه هنوز ما از آن استفاده مي كنيم مردود گشته است

در اين روش طعمه خارج از قلاب و قلاب عاري ميباشد و امكان استفاده در دو روش شناور از زير آب و يا كفخواب و در دو گونه تك قلاب و چند قلاب و در دو نمونه وزنه ثابت و يا وزنه متحرك ميسر ميباشد

يعني همه نوع ماهيگيري كپور

در اين بخش به معرفي ريسه و نحوه بستن قلاب و طعمه گذاري مشغول خواهيم شد و پس از آن نحوه عملكرد و صيد ماهي را خواهيم گفت و به شما نشان خواهيم داد

ريسه مويي :چرا ريسه مويي ؟

همانطور كه ميدانيد بهترين نخ ماهيگيري در زمان قديم موي اسب بوده و در اوايل در اين روش هم از موي اسب استفاده ميشده است چرا كه طبيعي و نرم بوده و در عين حال مقاوم ولي بسته به دسترسي مردم به اين مو استفاده از نخ هاي بافته شده ابريشمي و بعدها استفاده از همين نخ هاي ماهيگيري رواج يافت

نوع قلاب در اين روش قلابي در سايزهايي بين چهار تا هشت است كه موفقيت آنها براي صيد ماهيهايي با وزن بيش از شصت و پنج كيلو بوده است واين قلاب ها از نوع پايه كوتاه و كپوري است كه بهترين رنگ برنزي است

 

 

    

در اين روش همانطور كه مشاهده ميكنيد يك سر نخ را حلقه ميزنيد و از چشم قلاب عبور داده و مانند شكل بالا حلقه را به اندازه سه سانت مشخص و گره ميزنيم كه مراحل گره زدن را در تصاوير پايين مشاهده خواهيد كرد

 

 
روش زدن جوشانه يا طعمه به قلاب :

با استفاده از سوزن سوراخي در جوشانده ايجاد و حلقه را از سوراخ عبور ميدهيم وتكه چوبي رادر حلقه قرار داده و طعمه را بالا مي كشيم تا سفت شود حالا ريسه وطعمه آماده است

 
در اين ريسه وزنه در انتها وثابت و يك يا چند انشعاب گوشواره اي از نخ اصلي خارج ميگردد  
در اين ريسه با قرار دادن تكه چوب پنبه اي درون طعمه يا بالاي آن طعمه را شناور ميكنيم تا مزاحمت خرچنگ يا علف يا سنگ ها بر طرف گردد  
در اين ريسه وزنه متحرك و طعمه از ميانه قلاب آويزان گشته است  
در اين روش وزنه گندمي استفاده ميگردد كه بر نخ اصلي متحرك است  
در اين روش وزنه بر روي نخ اصلي آزادانه حركت ميكند و در انتهاي نخ اصلي هرزه گردي با عث توف آن ميگردد  
در كل بهترين نمونه ريسه را دراين شكل مشاهده مينمائيد كه وزنه اي از جنس سنگ و با استتار خوب و متحرك بر روي نخ اصلي است