تنوع ريسه ها و ترفندها :

در اين ريسه قلاب آزادانه و بدون نخ و فقط بوسيله چند هرزه گرد اسير گشته است

ريسه اي براي ماهي سفيد در ياي شمال با استفاده از گوشماهي ريز

فاصله بين طعمه تا وزنه را از گياه مصنوعي براي صيد كپور علفخوار يا آمور استفاده ميگردد تا جلب توجه نكند

با استفاده از تكه اسفنجي چند ماگوت يا كرم خاكي را به قلاب وصل وآنها را شناور ميسازيم تا مانع از فرو رفتن آنها در ميان گل و لاي ويا حمله خرچنگها شويم

براي شناور كردن طعمه از اين روش استفاده كنيد و تكه اسفنجي را در انتها بجاي تكه چوب قرار داده و لبه هاي آن را قيچي نمائيد اين عمل باعث نمايان شدن بيشتر طعمه مي شود