طريقه ساخت بازر

 

بازر يا همان آلارم ماهيگيري يا به اصطلاح خودماني آژير كمك زيادي به صيد ماهي مينمايد حال اكثر ماهيگيران از زنگوله استفاده ميكنند كه هنگام ماهيگيري اكثرا زنگوله ها را هنگام پرتاب جدا نكرده و باعث يك اختشاش رواني در انسان ميشود

حالا ما يك روش ساده و مطمئن و در عين حال عملي به شما آموزش ميدهيم

توجه : طراحي و ساخت اين وسيله به تائيديه سايت رسيده و كپي برداري و ساخت به عنوان تجاري اكيدا ممنوع بوده و پيگيرد قانوني دارد

لوازم مورد نياز: رشته سيم به مقدار كافي-ورق نازك مسي-سرنگ مديوم تمام پلاستيك-يك توپ كوچك مسي-كيت يا مدار آماده يك آژير يا آلارم مورد علاقه-سيم ضخيم آهني -سرب تخم مرغي- ترمينال سيم برق دورشته اي-يك عدد گيره لباس پلاستيكي يا گيره پلاستيكي زنگوله-سيم چند رشته اي نازك و مقاوم-چسب دوقلو

در ابتدايك رشته سيم را برداشته و در انتهاي آن يك حلقه كوچك ايجاد ميكنيم سپس به فاصله دو سانتيمتري گوي مسي كوچك را به آن لحيم ميكنيم سپس يك رشته سيم ديگر را به حلقه اولي حلقه ميكنيم و از سوراخ سرنگ از داخل عبور ميدهيم و انتهاي آن را به گيره پلاستيكي حلقه ميكنيم.

بهتر است از سيم هايي استفاده شود كه هم قابليت لحيم شدن داشته و هم خاصيت فنري داشته باشند

توجه داشته باشيد كه حلقه ها نه بزرگ و نه كوچك باشند كه مزا حم حركت آزادانه گوي در داخل لوله سرنگ شوند و توجه داشته باشيد كه گوي براحتي به بدنه سرنگ برخورد ميكند

گيره اي كه انتخاب ميكنيد با يد به گونه اي باشد كه اگر نخ در ميان آن قرار گيرد گيره براحتي بر نخ ماهيگيري بلغزد زيرا اين گيره در پايان كار بايد به نخ گير گرده و بر روي آن بلغزد

ورقه مسي به پهناي سه سانتيمتر را به صورت لوله در آورده ود سرنگ جاي ميدهيم

توجه داشته باشيد كه حد الامكان لوله شده باشد و لبه هاي آن به هم نزديك شده باشد ولي كمي هم خاصيت فنري بگذاريد تا كمي با فشار داخل لوله شود تا در آينده تغيير مكان ندهد حال به آن يك رشته سيم لحيم ميكنيم و لوله مسي را داخل سرنگ مينمائيم به شكلي كه  هنگامي كه لوله سرنگ را مايل ميگيريم گوي مسي به وسط ورقه اصابت  كند

بر خورد گوي و صفحه مسي عمل كليد و اتصال مدار را ايفا ميكند

پايه يا دسته سرنگ را به شكل روبرو كه ميبينيد يك قسمت از پيستون را جدا ميكنيم تا هنگامي كه دسته سرنگ را داخل ميكنيم مكاني براي سيمي كه به صفحه وصل شده باقي بماند و سيم مزاحمتي براي دسته سرنگ ايجاد نكند

حال دسته را وارد سرنگ كرده و كمي چسب به آن ميزنيم

سپس يك رشته سيم ديگر را از حلقه بالائي نوك سرنگ لحيم كرده و به موازات سرنگ پائين ميآوريم و ديواره سرنگ را سوراخ كرده و اين رشته سيم را داخل ميكنيم و همراه رشته سيم قبلي از انتها خارج ميكنيم

اگر توجه كرده باشيد اين دورشته سيم با كمك سنسور با لا عمل كليد را براي آژير ما دارد و هنگامي كه اين سنسور بر اثر ضربه به حركت در ميآيد آژير مانيز به صدا در خواهد آمد كه نشانه صيد ماهي است

حال سرب تخم مرغي را از  رشته سيم آهني ضخيم عبور داده و از سر ديگر آن ترمينال  را رد ميكنيم

حال سيم را به اندازه دسته سرنگ به زاويه سي و پنج درجه خم ميكنيم و بعد به فاصله سي و پنج سانتيمتر سيم را قطع كرده و انتهاي آن را مانند شكل روبرو به صورت قلاب در مي آوريم

كار اين ترمينال تنظيم فاصله سرب بر روي ميله است

هر چقدر كه سرب به دسته نزديكتر باشد وزني كه بر نخ اعمال ميشود بيشتر است و نخ بيشتر كشيده مي شود

حالا محل اتصال دسته و ميله را با چسب خوب مي چسبانيم

حال دو سيمي را كه از سرنگ خارج شده است را در مسير كليد آژير قرار ميدهيم يعني با اين كار دو كليد براي يك رشته سيم قرار داده ايم و تا هر دو كليد روشن نباشد آژير به صدا در نخواهد آمد

يك ميله محكم را كه به صورت پايه ساخته ايم و ما در پائين اين صفحه آموزش ساخت آن را تعليم داده ايم آماده ميسازيم

چوب ماهيگيري بر روي حلقه بالائي قرار ميگيرد و گيره نخ را ميگيرد

حال آنقدر نخ را جمع ميكنيم  تا نخ صاف شده و نخي آزاد باقي نماند سپس گيره را به نخ ميزنيم .طبيعتا نخ به سمت پائين كشيده ميشود حال سرب را به وسيله ترمينال تنظيم ميكنيم تا سرنگ ما عمودي قرار بگيرد و گوي مسي در وسط باشد و به ديواره بر خورد نكرده باشد حالا دكمه اي كه بر روي آژير است را رو شن مي كنيم حالا بازر ما آماده صيد ماهي است

روش ساخت پايه :

دو عدد ميله را به اندازه پنج سانتيمتر به صورت هفت به هم جوش ميدهيم سپس اين هفت را بر روي ميله محكمتري جوش ميدهيم سپس دو حلقه را به فاصله پنج سانتيمتري هم پائين هفت و برروي ميله محكم و اصلي جوش ميدهيم

بهتر است دو شاخ هفت را با تكه اي شلنگ بپوشانيم تا بر اثر اصطكاك بدنه چوب شما زخم نشود

نمونه مقابل را تماشا كنيد

كاملا عملي و موفق است

در اين تصوير به وسيله اين بازر هفت عدد ماهي بزرگ صيد شده است

ما ايرانيان ميتوانيم بهتر از خارجي ها باشيم پس همتي كنيم و استعداد هاي خود را به نمايش بگذاريم

طراحي و ساخت : مسعود پور عباسي