روش صيد سوف

سوف از ماهياني است شکارچي و گوشتخوار و در عين حال لاشخور است

اين نوع ماهي در ايران کم بوده و توسط شيلات تکثير و رها سازي گرديده است

که دونوع آن در ايران و جود داشته و يک نوع آن در حال تکثير بوده و صيد آن فعلا ممنوع است

و بعلت کمبود اين گونه صيد آن تصادفي خواهد بود

در کل صيد اين ماهي با طعمه مصنوعي لذت زيادي دارد تا با طعمه طبيعي

 

گونه اول که از ديگر گونه ها بيشتر است سوف معمولي يا در يايي آن است که از همه بزرگ تر بوده و به چشم آينه اي هم معروف است زيرا اين ماهي شکارچي شب بوده و چشمانش داراي پرده حساس به نور بوده که از کمترين نوري بيشترين بهره را ببرد و در شب چشمان درخشنده اي داشته و هنگام صيد صداي خرناس کناني از خود درمي آورد

محل زندگي اين نوع ماهي آبهاي نسبتا شور يا شور بوده که سنگيني  آب در آن مکان کمي زياد باشد يا به عبارتي قليايي باشد

اندازه اين ماهي حد اکثر به هفتاد سانت ميرسد

 

ديگر نوع سوف معروف به سوف حاج طرخان يا سوف سرخ باله که در ناحيه شمالي و مرکزي ايران و درياي جنوب و دهنه رودخانه هاي متصل به دريا يافت ميشود

اندازه اين ماهي به بيست و پنج سانت هم ميرسد

ماهي مهاجم و خشن و طمع کار و زرنگي است که غرور و ابهت اين ماهي در بين ديگر ماهيها  بي همتاست

 

اين نوع سوف که معروف به ماهي بس است در ايران به آن سوف دهان گشاد هم گفته مي شود که کميابترين نوع سوف است

اين ماهي طعمه هاي بزرگتر از دهان خود را مي بلعد که گاهي منجر به خفگي نيز ميشود خصوصا اگر همتاي سرخ باله خود را صيد نمايد

اندازه اين ماهي حد اکثر به بيست سانت ميرسد

روش صيد اين ماهي به دو روش با طعمه مصنوعي و طبيعي ممکن ميباشد که روش مصنوعي آن لذت بخشتر و حرکات نمايشي ماهي بارز تر خواهد بود

: روش طبيعي :

در اين روش از قلابي با شماره شش يا هشت استفاده و از طعمه هايي همچون ماهي ريز يا ميگو يا کرم خاکي يا حتي خمير استفاده کرده و به روش شناور که در قسمتهاي قبل گفته شد به صيد اين ماهي مشغول مي شويم و چون اين ماهي اجتماعي است هنگامي که يکي از اين ماهي ها صيد شود مطمئنا تمام مجموعه در همان منطقه وجود دارند

: روش مصنوعي :

در اين روش شما همانند صيد اردک ماهي يا قزل آلا با روش لانسه کشي يا لنسينگ اقدام به صيد اين ماهي خواهيد کرد

اين ماهي را با طعمه هاي متنوعي مي توان صيد کرد که خود با عث تنوع در صيد اين ماهي ميشود و هيچ طعمه اي را بي تجربه باقي نمي گذارد

طعمه هاي مناسب اين ماهي شامل لانسه و قاشقک و بوزبيت و سافت بيت و لوري و غيره .......ميباشد

 

سافت بيت

بوزبيت

قاشقک

اسپينربيت

جيگ اسپين

سافت فيش

اسپينر

لوري