طبق خواسته دوستان عزيز بر آن شديم تا قسمتي از سايت را نيز به روش تهيه غذا ها با ماهي و ميگو آموزش دهيم

از دوستاني كه مايل هستند دعوت ميشود تا غذاهاي متنوع خودرا با دستور پخت آن براي ما ارسال نمايند

نكات مهم  در مورد ماهيها فيله ماهي سوخاري
ماهي كبابي قليه ماهي
ميگو پفكي خوراك فيله ماهي
ميگو سوخاري ماهي با سس گوجه فرنگي
روش تهيه ماهي هاي جنوب ماهي باقارچ و كاري
كباب ماهي با خامه ماهي در فر
شاه ماهي كباب ماهي سفيد
خوراك سوف كباب ميگو
ماهي سرخ كرده فرانسوي كباب ماهي شكم پر
  خورشت ميگو